Obligaties Nieuwe Uitgiften in EUR

Uitgever Coupon Uitgiftedatum Looptijd
NV Bank Nederlandse Gemeenten 1,500 % 29-3-2017 29-3-2038

Obligaties Top Rendementen in EUR

Uitgever Rendement Rating Looptijd
IVG Finance B.V. 9.999,9900 % 29-3-2017
Ichor Coal N.V. 788,4659 % 7-6-2017
New World Resources N.V. 564,0030 % 7-10-2020
Portugal Telecom International Finance B.V. 349,9197 % C 6-11-2017
New World Resources N.V. 275,2732 % 7-4-2020
Portugal Telecom International Finance B.V. 197,5475 % C 17-4-2018
Frigoglass Finance B.V. 62,5461 % 15-5-2018
Portugal Telecom International Finance B.V. 61,0625 % C 4-11-2019
Portugal Telecom International Finance B.V. 52,2271 % C 8-5-2020
Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. 39,2865 % 22-6-2021

Obligatie zoeken

Naam/ISIN:
Obligatietype:
Rating:
Looptijd:
Valuta:
Coupon:
Rendement:
Sorteren op:
Alleen obligaties met koersinfo:
zoeken

Over Obligaties

Verhandelbare leningen, ook wel obligaties genoemd, zijn schuldbewijzen die doorgaans rentedragend zijn. Anders dan aandelen worden obligatieprijzen in prijzen die genoteerd zijn als een percentage van de nominale waarde. De Belegger koopt dus niet een aantal stukken, zoals bij aandelen, maar een bepaald nominaal bedrag. Het nominale bedrag is het bedrag dat bij de aflossing van de obligatie wordt terugbetaald. De coupon is de rente die de obligatie oplevert. De uitgever of emittent van de obligatie leent op de kapitaalmarkt en de koper van de obligatie wordt een schuldeiser. Kopers van obligaties hebben dus een vordering op de uitgever. Daarom worden obligaties ook wel schuldpapier genoemd. De leencondities, zoals de rente, looptijd, aflossing worden voorafgaand aan de uitgifte van de obligaties vastgesteld. Obligaties worden verhandeld op de kapitaalmarkt.