Ripple kopen? Dit zijn de mogelijkheden

Century BanCorp Aandeel

87,24USD 0,12USD 0,14%
<
Bedrijf
Kalender
Profiel
>
<
Gerelateerd
Obligaties
>

Winst per aandeel - Century BanCorp

41817
12
36076
13
47768
14
50217
15
53517
16
48629
17
78929
18

Omzet per aandeel - Century BanCorp

148766248173255
12
130502584847904
13
153728796265124
14
161926301141159
15
172359028063654
16
19845953700612
17
234131477353983
18

K/W verhouding - Century BanCorp

113261
12
125042
13
119972
14
123684
15
160222
16
229823
17
122464
18

Century BanCorp Inc.: Het aandeel (i USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Onverwaterde winst per aandeel 41817 36076 47768 50217 53517 48629 78929
Verwaterde winst per aandeel 29092 26591 33391 35138 37448 34048 55306
Dividend per aandeel 48 48 48 48 48 48 48
Uitkering van dividend - - - - - - -

Century BanCorp Inc.: Kerncijfers van bedrijf (i USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Omzet per aandeel 148766248173255 130502584847904 153728796265124 161926301141159 172359028063654 19845953700612 234131477353983
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) 113261 125042 119972 123684 160222 229823 122464
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) - - - - - - -
Koers/winstverhouding (eindejaar) 113261 125042 119972 123684 160222 229823 122464
Dividendrendement eindejaar in % - - - - - - -
Eigen vermogen in % 583207423735722 513865804128118 531105541017212 543429749323828 537815528966614 543289029964311 581179501960549
Schuldratio in % -583207423735622 -513865804128018 -531105541017112 -543429749323728 -537815528966514 -543289029964211 -581179501960449

Century BanCorp Inc.: winst- en verliesrekening (i Mio. USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Omzet 97359 9838 100642 106086 112921 129988 153304
Omzet in % 0,0322958033795124 -0,901420950376363 9,22992478145965 0,0540927247073786 0,0642528244689405 0,151556285922347 0,179370403421854
Brutowinst op omzet - - - - - - -
Verandering brutowisnt in % - - - - - - -
Operationele inkomsten 20431 21053 22726 23554 24172 33259 37781
Verandering operationel inkomsten in % 0,119363883755425 0,0305275704179331 0,0794661093430865 0,0364340403062572 0,0261658943453272 0,376963606061322 0,135963197931387
Inkomsten voor belasting 20431 21053 22726 23554 24172 33259 37781
Inkomsten voor belasting in % 0,119363883755425 0,0305275704179331 0,0794661093430865 0,0364340403062572 0,0261658943453272 0,376963606061322 0,135963197931387
Inkomsten na belasting 19039 20046 2186 23021 24534 22301 36213
Inkomsten na belasting in % 0,140153966568887 0,0530367395092433 -0,890950813129802 9,53110704483074 0,0655430311549706 -0,0912665939261684 0,623828527868705

Century BanCorp Inc.: Balans (i Mio. USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totale schulden 2906219 3257732 3432015 3733418 4223218 4530836 4869031
Totale schulden in % - - - - - - -
Eigen Vermogen 17999 176472 1925 214544 240041 260297 300439
Eigen Vermogen in % - - - - - - -
Balans Totaal 3086209 3434204 3624515 3947962 4463259 4791133 516947
Verandering van balanstotaal in % 0,121322588959908 0,113067854516587 0,0554163351973267 0,0892386981430619 0,130165661346146 0,0736624858085208 -0,892103391828196

Century BanCorp Inc.: Overige data (i USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
winst per aandeel 41817 36076 47768 50217 53517 48629 78929
winst per aandeel in % - - - - - - -
winst per aandeel (verwaterd) 29092 26591 33391 35138 37448 34048 55306
winst per aandeel (verwaterd) in % - - - - - - -
Aantal medewerkers - - - - - - -
Verandering aantal mdw in % - - - - - - -

Invoer toevoegen