Ripple kopen? Dit zijn de mogelijkheden

Freshpet Aandeel

57,31USD 0,41USD 0,72%
<
Bedrijf
Kalender
Profiel
>
<
Gerelateerd
Obligaties
>

Winst per aandeel - Freshpet

-18973
12
-9077
13
-963
14
-11
15
-9
16
-12
17
-1518
18

Omzet per aandeel - Freshpet

29869091
12
46246213
13
103392699
14
10395006
15
114782531
16
116902978
17
121474475
18

K/W verhouding - Freshpet

310301222653297
12
189292166005421
13
636471865330227
14
34684631950502
15
395117518890305
16
453440792984327
17
546962926103274
18

Freshpet Inc: Het aandeel (i USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Onverwaterde winst per aandeel -18973 -9077 -963 -11 -9 -12 -1518
Verwaterde winst per aandeel 58282061 92483323 9069161 9147514 18668685 16997356 18490383
Dividend per aandeel - - 0 0 0 0 0
Uitkering van dividend - 139 162 190 218 260 382

Freshpet Inc: Kerncijfers van bedrijf (i USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Omzet per aandeel 29869091 46246213 103392699 10395006 114782531 116902978 121474475
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) 310301222653297 189292166005421 636471865330227 34684631950502 395117518890305 453440792984327 546962926103274
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) - - - - - - -
Koers/winstverhouding (eindejaar) 310301222653297 189292166005421 636471865330227 34684631950502 395117518890305 453440792984327 546962926103274
Dividendrendement eindejaar in % - -28736124928836 - 539071912611547 36868386607954 846189722525629 391050517121984
Eigen vermogen in % 9991541749323 121551718741157 0 0 553573166113325 0 0
Schuldratio in % -9991541749223 -121551718741057 100 100 -553573166113225 100 100

Freshpet Inc: winst- en verliesrekening (i Mio. USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Omzet - 0,89 -16,22 0,9 0,15 -0,35 -0,26
Omzet in % - 0,45 0,37 0,34 0,14 -0,88 11,36
Brutowinst op omzet 16848114 23452146 38315622 49781279 54690843 65765909 8201099
Verandering brutowisnt in % 44094224 62617224 11246186 113097574 126451216 133900334 139964858
Operationele inkomsten - 0,39 0,63 0,3 0,1 0,2 -0,88
Verandering operationel inkomsten in % - 0,42 -0,82 9,06 0,12 0,06 0,05
Inkomsten voor belasting - -0,16 0,94 -2,09 0,15 -0,35 -0,26
Inkomsten voor belasting in % - 0,16 0,48 0,43 0,94 -0,24 -16,76
Inkomsten na belasting -18623722 -2165563 -37297264 -3653296 -3094919 -4187146 -5284108
Inkomsten na belasting in % 43519461 63150776 86764112 116186372 133053517 15637921 193237462

Freshpet Inc: Balans (i Mio. USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totale schulden - - - - - - -
Totale schulden in % 0 0 0 0 0 0 0
Eigen Vermogen -14187837 -29866099 103392699 10395006 107782531 116902978 121474475
Eigen Vermogen in % - 521583302587888 -960923212515148 988577362409138 181818181818182 -333333333333333 -265
Balans Totaal -18656498 -21687155 -1199937 -3710812 -3160673 -4262341 -5361204
Verandering van balanstotaal in % -14747191 -12380676 -6417692 -3647672 -221495 -275125 -4885537

Freshpet Inc: Overige data (i USD)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
winst per aandeel -18973 -9077 -963 -11 -9 -12 -1518
winst per aandeel in % - - - - - - -
winst per aandeel (verwaterd) 58282061 92483323 9069161 9147514 18668685 16997356 18490383
winst per aandeel (verwaterd) in % - - 165467625899281 172839506172839 147368421052632 192660550458716 469230769230769
Aantal medewerkers 333376378453169 2526535932682 2112264778458 0 0 867682583114 769277820259
Verandering aantal mdw in % - 521583302587888 -960923212515148 988577362409138 181818181818182 -333333333333333 -265

Invoer toevoegen