Ripple kopen? Dit zijn de mogelijkheden
VISIE 7-12-2018 16:20:22

De zwartste en zonnigste scenario's voor 2019 - ING onderzoekt extremen


Fotobron: Pixabay

(finanzen.nl) - Economen van de ING kijken in een vooruitblik op 2019 naar de zwartste en de zonnigste scenario's voor de wereldeconomie.

In ING's basisscenario gaan de analisten uit van een vertraging van de economische groei. Maar met alle politieke scherpslijperij kan er van alles gebeuren. ING verwoordt het als volgt: "Met onze kristallen bol troebeler dan gebruikelijk dit jaar is het het beste om op alle scenario's voorbereid te zijn."

Dus laten we de 'worst case' en de 'best case'- scenario's uit de ING-visie bekijken. De drie belangrijkste thema's die ING onderscheidt bij die scenario's zijn: een Brexit, de Amerikaanse expansie, de wereldhandelsproblemen en de economie van de eurozone.

Belangrijke kanttekening van ING is dat de worst en best-case niet de meest waarschijnlijke scenario's zijn. Maar ze zijn volgens ING ook niet vergezocht.

Worst VK: Een 'no deal' Brexit

De angst groeit dat het Verenigd Koninkrijk keihard in botsing komt met Europa en zo de EU uit knalt. Vrijdag 29 maart is als Brexit-datum vastgelegd in de Britse wet. Een 'no deal' is de standaardoptie, tenzij er een meerderheid kan worden gevonden voor een alternatief in het parlement

Als er geen alternatief kan worden gevonden, zal het Verenigd Koninkrijk de interne markt en de douaneregelingen van de EU abrupt verlaten. Een recessie in het Verenigd Koninkrijk zou volgens ING dan zeer waarschijnlijk zijn.

Best VK: VK verandert toch nog van gedachten

In het Britse parlement is er geen meerderheid voor een Brexit in welke vorm dan ook. Mogelijk neemt in 2019 de roep om een tweede referendum toe.

Dan nog is een Brexit niet meteen van de baan. In de eerste plaats is het onwaarschijnlijk dat het merendeel van de conservatieve parlementsleden voor één referendum zal stemmen. Bovendien is er ook geen garantie dat veel leden van de Labour-partij van de oppositie dat zullen doen.

Maar als er voldoende steun wordt gevonden voor een tweede stemming, dan betekent het wetgevingsproces dat het enkele maanden kan duren om dit te regelen. Wie weet komt dan van Brexit uitstel, afstel.

Worst VS: Doemscenario voor schulden

Hogere Amerikaanse rentetarieven remmen nu al de woningbouwactiviteit. Ook de toenemende bezorgdheid over de handelsoorlog met China werkt tegen. Mogelijk gaat China de verslechterende fiscale positie van de VS gebruiken.

China heeft eenvijfde van de Amerikaanse staatsobligaties in handen. Verkopen zal China niet zomaar doen. Maar China kan bij toekomstige staatsobligatieveilingen verstek laten gaan.

China kan als grote koper een Amerikaanse staatsobligatieveiling laten mislukken. Het resultaat zou een piek in de rentes kunnen zijn, wat gevolgen zou hebben voor Amerikaanse aandelen en daarmee voor de Amerikaanse economie. Escalerende geopolitieke spanningen zouden slecht nieuws zijn voor bijna iedereen. Het is een scenario waarin veilige havens zoals goud, de Zwitserse frank en de Amerikaanse dollar worden gezocht.

Best VS: Een lange groeiperiode een blijvende 'boom'

De Amerikaanse economie heeft een fantastisch 2018 achter de rug en hoewel er duidelijk tegenwind is van strengere monetaire voorwaarden en protectionisme, is er nog steeds een behoorlijke kans dat de VS de vaart erin kan houden.

De opleving zou kunnen komen van een versnelling van de loonsverhogingen. De arbeidsmarkt in de VS is al krap. Met meer geld in hun portemonnee zouden de consumenten hun uitgaven voortzetten. Ook infrastructuurinvesteringen van de regering Trump kunnen de economie aanjagen.

Daarbovenop kan iedere vorm van ontdooiing van de handelsspanningen een grote opsteker zijn. Dit zou de aandelenmarkten ondersteunen en de rentevoeten van de Federal Reserve langer op peil houden, wat extra winst voor de dollar betekent.

Worst Wereldwijde handel: Einde van het staakt-het-vuren

Na de G20-bijeenkomsten heeft China zich bij de EU aangesloten bij de onderhandelingen met de VS om verdere tariefverhogingen te vermijden.

Mochten de onderhandelingen mislukken, zullen de tarieven met nog eens 15 procentpunten stijgen op het pakket van 200 miljard dollar aan Chinese goederen dat al met 10 procentpunten is gestegen. De rest van de handel tussen de VS en China zal dan ook onderworpen worden aan tarieven.

De handelsbesprekingen tussen de VS en de EU beginnen officieel in januari. Opvallend is een Amerikaans onderzoeksrapport waarin wordt gesteld dat de invoer van auto's en onderdelen een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de VS. Dit zou de weg kunnen vrijmaken voor tariefverhogingen voor deze producten. Hierdoor kan de druk op de besprekingen tussen de EU en de VS oplopen.

Best Wereldwijde handel: Overeenkomsten en toegang

De dreiging van handelsbelemmeringen heeft bedrijven ertoe aangezet hun toeleveringsketens in 2018 opnieuw te evalueren. Zowel de VS als de EU dringen op verschillende manieren aan op een betere markttoegang voor hun bedrijven in China.

Het bereiken van een overeenkomst in 2019 is een uitdaging, maar niet onmogelijk volgens ING. De fysieke en digitale infrastructuur die de handel tussen de EU en China vergemakkelijkt, wordt ook verbeterd in het kader van het 'Belt and Road' initiatief. Bedrijven in de EU kunnen zich met meer vertrouwen bij het BRI aansluiten nu de EU haar eigen complementaire strategie voor het verbinden van Europa en Azië heeft afgerond.

Worst Eurozone: Europese verkiezingen zorgen voor een nieuw vacuüm

De Europese verkiezingen in mei zouden voor de anti-EU-partijen meer winst kunnen opleveren dan verwacht. Als er in 2019 meer verlies wordt geleden voor partijen in het politieke centrum, zou dit de behoefte aan verdere integratie of hervormingen verminderen.

Beleggers waren in 2017 opgelucht na de verkiezing van de Franse president Emmanuel Macron, met een lange periode van onzekerheid op de markten met betrekking tot het euro-risico. Maar nu is de populariteit van Macron nu op een dieptepunt, het aftreden van de Duitse bondskanselier Angela Merkel komt eraan. Verder ligt de Italiaanse regering op ramkoers met de Europese Commissie. Dergelijke factoren kunnen de hele eurozone in een nieuwe golf van onzekerheid brengen. Dat kan de drang om te investeren en consumeren afremmen en de economie schaden.

Best Eurozone: Alsnog de wind in de rug

Hoewel alle aandacht uitgaat naar het beperken van de impact van neerwaartse risico's, is het heel goed mogelijk dat geen van deze risico's zich daadwerkelijk voordoet.

Wie weet vallen de gevolgen van een Brexit mee. Misschien kan Italië de uitgaven verminderen en ontspant de verhouding met de Europese Commissie. De wapenstilstand tussen de EU en de VS op het gebied van de handel zou kunnen worden voortgezet, wat zou leiden tot een veel zonniger scenario dat het vertrouwen versterkt.

Dan liggen hogere investeringen in het verschiet. De economie van de eurozone zou dan volgens ING weer een groei van meer dan 2% kunnen laten zien. De loonstijging kan in de eerste helft van 2019 versnellen. waardoor de kerninflatie dichter in de buurt van 2% zou komen. De ECB kan gedwongen worden de deposito- en herfinancieringsrente te verhogen.

Bij een snelle verschuiving naar een normalisering van het monetaire beleid, kan de 10-jaars rente in Europa vóór het einde van het jaar boven de 1,5% uitkomen.

Scenario's, scenario's

Scenario's genoeg. De lijst van ING eindigt hier niet, er zijn veel mondiale factoren die een beslissende invloed kunnen hebben op de wereldwijde groei in 2019. Een vertragend groeipad lijkt logisch gezien het feit dat veel grote economieën nu laatcyclisch zijn, maar er is geen buitengewoon scenario nodig om de groei veel ernstiger te vertragen, zoals hierboven te zien is.

Aangezien veel van de risico's van 2019 nog niet bewaarheid zijn geworden, zouden de problemen ook kunnen worden opgelost, met opwaarts potentieel voor wereldwijde groei.

En nogmaals: met ING's kristallen bol troebeler dan gebruikelijk adviseren de analisten om op alle scenario's voorbereid te zijn.

Wat denkt u?

Invoer toevoegen

pagehit