INFLATIESPOOK 12-2-2018 11:25:42

Kansen voor beleggers als het inflatiespook de kop opsteekt

(finanzen.nl) - Als inflatie een eigen leven gaat leiden en uit de hand loopt, zullen centrale banken zich genoodzaakt voelen een streng monetair beleid te voeren. Veel beleggers zijn daar niet happig op. Maar de vermogensbeheerders bij Optimix Vermogensbeheer zien ook beleggingskansen als de inflatie oploopt en de rente stijgt.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft, evenals de Federal Reserve, de doelstelling om de inflatie net onder de 2% te houden. De inflatie in Europa en in de Verenigde Staten staat al behoorlijk lange tijd ruim onder de 2%, maar daar zou wel eens verandering in kunnen komen. Dat is op zich niet iets om je als belegger zorgen over te maken, maar het heeft wel gevolgen voor beleggers.

In de VS is de werkloosheid gedaald tot 4,4%, terwijl de nominale economische groei in 2017 eveneens 4,4% bedroeg. "Dat mag gerust een robuuste groei genoemd worden", oordeelt Optimix in een brief aan beleggers. "De vooruitzichten voor 2018 zien er ook rooskleurig uit. Het is daarom des te opvallender dat president Donald Trump de economie nog eens extra wil stimuleren met belastingverlagingen om zo nog meer werkgelegenheid te scheppen."

Van tijdelijke aard

Dit kan de prijzen voor productiemiddelen opdrijven. Daarnaast zorgen de al hogere olieprijs en lagere dollar voor opwaartse druk op het algemeen prijspeil. De reeds krappe Amerikaanse arbeidsmarkt heeft de lonen al fors doen stijgen. Als de economische groei en de fiscale impuls voor nóg meer krapte op de arbeidsmarkt zorgen, zal dit zijn effect hebben op de inflatie.

De vermogensbeheerders van Optimix denken dat de trend van een gematigde inflatie slechts tijdelijk zal worden doorbroken. Veel van de hierboven beschreven drijfveren verdwijnen namelijk weer geleidelijk. Maar dat neemt niet weg dat beleggers zich op de korte termijn flink de stuipen op het lijf kunnen laten jagen door het inflatiespook. Belangrijkste consequentie van hogere inflatieverwachtingen is waarschijnlijk een hogere rente.

Waardeaandelen

De geschiedenis wijst volgens Optimix uit dat bij een oplopende rente waardeaandelen beter presteren dan groeiaandelen (en omgekeerd). De argumentatie hiervoor is dat groeiaandelen relatief duur zijn. Het betreft ondernemingen waarvan de winstgroei degelijk en voorspelbaar is en beleggers zijn bereid hiervoor meer te betalen, vooral in economisch mindere tijden.

Waardeaandelen daarentegen zijn relatief goedkoop, zo stelt Optimix. Het betreft ondernemingen die meer cyclisch bewegen. "Zij doen het beter als de economie groeit en de rente oploopt. Daarom doen waardeaandelen het ook beter als de rente oploopt, een gevolg van hoogconjunctuur. Beleggers verkopen dan de degelijkheid om te profiteren van de verbeterende resultaten van de cyclische waarde-aandelen."

Volgens de vermogensbeheerder profiteren financiële waarden net als (andere) waardeaandelen bovengemiddeld van een aantrekkende economie. "Er worden meer kredieten verstrekt terwijl wanbetalingen op verstrekte leningen minder voorkomen. Daarnaast hebben banken profijt van stijgende winstmarges indien de rente oploopt." Optimix heeft daarom ook in (Amerikaanse) financiële waarden belegd.

Japan ook een kans

Ook is er volgens de vermogensbeheerder een duidelijk verband zichtbaar tussen een stijgende Amerikaanse rente en Japanse aandelen. Deze laatste lijken goed te gedijen in een klimaat waarbij de (Amerikaanse) rente oploopt. "Japanse beursgenoteerde ondernemingen zijn bovengemiddeld georiënteerd op de export en gevoelig voor de mondiale bedrijvigheid. Als de groei van de wereldeconomie positief verrast en bovendien extra wordt aangezwengeld vanuit Amerika zal dit goed uitpakken voor de Japanse beurs." Daar rekent Optimix ook mee en is daarom overwogen in Japanse aandelen.

In Europa kan de rente eveneens gaan oplopen, maar dan meer als gevolg van de sterke ontwikkeling van de Europese economie ten opzichte van de Amerikaanse economie. De euro zal op middellange termijn sterker worden en naar verwachting van Optimix stijgen tot 1,35 dollar, al is een tussentijdse daling naar 1,20 dollar niet uitgesloten.

Wat denkt u?

Invoer toevoegen

pagehit