Ripple kopen? Dit zijn de mogelijkheden
AANDELEN 13-9-2018 10:50:00

Amerikaanse aandelen 'priced for perfection', maar er is een goedkoop alternatief


Fotobron: Pixabay

(finanzen.nl) - Zijn Amerikaanse aandelen nu aan het pieken? Momenteel is er sprake van een extreme divergentie tussen de waardering van Amerikaanse aandelen enerzijds en die van opkomende markten anderzijds. Is het tijd om daar op zoek te gaan naar buitenkansjes?

Hoewel aandelen van opkomende markten uiteraard aan marktschommelingen onderhevig zijn, geven de vermogensbeheerders bij Optimix momenteel de voorkeur aan opkomende markten. "Het langetermijnpotentieel van opkomende markten geeft hierbij de doorslag", zo stellen ze in een strategiebrief aan beleggers.

Toekomstige winsten

Er is een aantal indicatoren dat steeds duidelijker aangeeft dat Amerikaanse aandelen veel toekomstige winst beloven, zo schrijven de vermogensbeheerders. "Qua waardering zijn Amerikaanse aandelen steeds meer uit de pas gaan lopen in vergelijking met aandelenmarkten in Europa en opkomende markten."

Beleggers zouden daardoor inmiddels bereid zijn dertig keer de genormaliseerde winst voor Amerikaanse aandelen te betalen, zo wordt geconstateerd. Het is volgens Optimix maar één keer eerder voorgekomen dat beleggers bereid waren zo veel te betalen, namelijk in 1999, het laatste jaar van de 'technologiebubbel'.

Zorgwekkende signalen?

Al geruime tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente en is het opkoopprogramma van obligaties stopgezet. Inmiddels is er in de Verenigde Staten dan ook geen sprake meer van een ruim monetair beleid, dat is eerder verkrappend.

Is dat zorgwekkend? Zolang de centrale bank deze verhogingen doet tegen een achtergrond van een steeds sterkere economie met weinig inflatoire tendensen is dit geen probleem, aldus de vermogensbeheerders van Optimix.

Maar het heeft er alle schijn van dat de Amerikaanse economische groei momenteel aan het 'pieken' is. De groei zal naar verwachting afnemen, meent Optimix, als éénmalige stimulansen als belastingmaatregelen en extra overheidsuitgaven hun positieve invloed op de jaar-op-jaar vergelijkingen verliezen.

Weinig opwaarts potentieel

Daar komt het verkrappende beleid van de Fed bij. Voor dit jaar verwacht Optimix nog twee renteverhogingen. Daarnaast wordt het afbouwen van de gigantische obligatieportefeuille van de centrale bank doorgezet. Uiteindelijk resulteert dit in stevige economische tegenwind die ook de winstgroei behoorlijk zal afremmen.

Hierdoor zullen, volgens Optimix, de hooggespannen verwachtingen vervolgens niet waargemaakt kunnen worden, maar het precieze moment waarop de aanpassing van de winstverwachtingen zich zal vertalen in koersdalingen laat zich moeilijk voorspellen.

Vanaf de huidige koersniveaus ziet men bij deze vermogensbeheerder weinig opwaarts potentieel voor Amerikaanse aandelen. De blootstelling die Optimix naar de Amerikaanse aandelenmarkt heeft, kenmerkt zich dan ook door defensieve keuzes.

De volle laag

Het groeipotentieel van de opkomende markten, met Azië voorop, is daarentegen enorm. Toch zijn de aandelen in opkomende markten sinds de start van dit jaar bij beleggers uit de gratie geraakt. De koersen in de opkomende markten zijn sinds begin 2018 gemiddeld met 5 procent gedaald. Chinese aandelen zelfs met ruim 18 procent.

Optimix meent dat dit voor een belangrijk deel te wijten is aan de door Donald Trump gebezigde handelsoorlogretoriek, waarbij de Mexicanen en Chinezen veelvuldig de volle laag krijgen. Het lijkt erop dat Trump voornamelijk uit is op politiek succes. Het onlangs gesloten handelsakkoord met Mexico is daar een voorbeeld van.

De Amerikaanse afzetmarkt blijft daarmee toegankelijk voor buitenlandse ondernemingen. Optimix verwacht dan ook dat beleggers in de komende maanden, mede dankzij de aantrekkelijke waarderingen, de weg naar de opkomende markten weer zullen weten te vinden. Hierdoor zullen de scheve verhoudingen, die dit jaar in de koersontwikkeling zijn ontstaan, weer afnemen.

Instappen of niet?

De vermogensbeheerders van Optimix menen dat aandelen uit opkomende markten aantrekkelijke beleggingskansen bieden, al breiden zij hun posities in opkomende markten nog niet uit. Veranderende marktcondities voor Amerikaanse aandelen zullen de rest van de markt niet ongemoeid laten, menen zij.

Het lijkt hen daarom beter een herijking van de waardering van Amerikaanse aandelen af te wachten waardoor een nog gunstiger instapmoment voor opkomende markten wordt gecreëerd.

Wat denkt u?

Invoer toevoegen

pagehit