Ripple kopen? Dit zijn de mogelijkheden
DUURZAAM 15-11-2019 08:18:00

'Deze 3 mythes over duurzaam beleggen moeten nodig de wereld uit'


Fotobron: Freeimages.com

(finanzen.nl) - Een focus op ESG-criteria is niet verenigbaar met beleggen in obligaties van opkomende landen (emerging market debt, EMD), lijkt de consensus onder duurzame beleggers. Maar daar denkt vermogensbeheerder Schroders duidelijk anders over.

De Environment, Social en Governance (ESG) criteria zijn óók bruikbaar voor wie in Emerging Market Debt (EMD) wil beleggen en ze bieden zelfs beleggingskansen

Het klassieke beeld

Vanouds hebben opkomende markten te lijden onder een imagoprobleem. Vaak worden de risico’s veel hoger ingeschat dan ze daadwerkelijk zijn. Er is een duidelijk verschil tussen feit en fictie in met name emerging market debt (EMD). EMD blijkt kwaliteitsfactoren te bezitten die gelijk zijn aan of zelfs beter zijn dan in andere meer 'vertrouwde' beleggingscategorieën. Desondanks zijn beleggers huiverig voor EMD.

Het imagoprobleem komt sterker naar voren sinds de opkomst van ESG-factoren. Er zijn sceptici in de markt die vinden dat ESG-analyse niet thuishoort in EMD. Schroders denkt dat dit standpunt misplaatst is. Hieronder worden drie van de meest voorkomende mythes ontkracht.

Mythe 1 - ESG werkt niet bij staatsobligaties

Vanouds is er minder aandacht voor ESG-factoren bij staatsschuld, dan bij bedrijfsschuld. Veel beleggers wegen risico’s op nationaal niveau, maar integreren minder duurzaamheidsfactoren in hun macro-economische analyse. Schroders meent echter dat een traditionele ESG-benadering niet werkt om inzicht te krijgen in de onderliggende nationale economie en het effect op obligaties. Daarom hanteren zij ‘Solow Growth’ als economische model, dat de productiviteit per hoofd van de bevolking meet. Vervolgens wordt de duurzaamheid van die productiviteit aan de hand van een reeks maatstaven, zoals de toegang tot gezondheidszorg of elektriciteit, of het niveau van sociale gelijkheid, gemeten. Deze factoren vormen uiteindelijk een beeld van de risico's en kansen voor de ontwikkeling van een land en de waarde van staatsobligaties.

Mythe 2 - ESG informatie is niet beschikbaar voor EM bedrijven

Transparantie kan een issue zijn bij bedrijven uit opkomende markten en in de praktijk kan het een uitdaging zijn om bedrijfsinformatie te vergaren. Maar juist daar liggen kansen voor actieve beleggers. Dat ESG-informatie moeilijker verkrijgbaar is, maakt onderzoek en analyse des te waardevoller. Informatie die niet goed bekend is in de markt kan door analisten gebruikt worden om alpha te genereren.

Eigendomsstructuren en governance-normen variëren sterk in de opkomende markten. ESG-analyse van bedrijven uit opkomende markten kan een extra portfoliobescherming bieden, door te onderscheiden of de corporate governance van ondernemingen verschillende conventies of werkelijke bestuursrisico's weerspiegelt. In de praktijk is een onderneming die zich serieus bezighoudt met ESG-kwesties die door beleggers - al dan niet in opkomende markten - aan de orde worden gesteld, ook meer gedisciplineerd en detail-georiënteerd.

Mythe 3 - Eigen ESG-analyse is niet nodig

Omdat het verkrijgen van ESG-informatie zo complex is, is naar Schroders’ overtuiging eigen research essentieel. Er is vooralsnog weinig consistentie tussen ESG-beoordelaars. Dat maakt eigen analyse onmisbaar.

Kansen door inschatten ESG-risico's

Schroders’ eigen ESG-analyse weegt de risico’s af tegen wat is ingeprijsd door de markt. Als een analist denkt dat de ESG-risico’s lager zijn dan de obligatiemarkt inprijst, dan kunnen daar kansen liggen.

Wat denkt u?

Invoer toevoegen

pagehit