Ripple kopen? Dit zijn de mogelijkheden

Sanden Aandeel

666,00JPY 13,00JPY 1,99%
<
Bedrijf
Kalender
Profiel
>
<
Gerelateerd
Obligaties
>

Winst per aandeel - Sanden

39,8
13
213
14
202
15
252
16
-814,1
17
154
18
-833,6
19

Omzet per aandeel - Sanden

8871
13
10027
14
11112
15
10652
16
10211
17
10407
18
9902
19

K/W verhouding - Sanden

47,1
13
10,8
14
13,3
15
6,4
16
9,9
18

Sanden CorpShs: Het aandeel (i JPY)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Onverwaterde winst per aandeel 39,8 213,25 202 252,15 -814,07 153,97 -833,57
Verwaterde winst per aandeel 39,8 213,25 202 252,15 -814,07 153,97 -833,57
Dividend per aandeel 50 50 50 75 0 0 0
Uitkering van dividend - - - - - 0 0

Sanden CorpShs: Kerncijfers van bedrijf (i JPY)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Omzet per aandeel 8870,67 10027,2 11111,9 10651,91 10210,64 10407,13 9902,16
Koers/winstverhouding (eindejaar, niet verwaterd) 47,11 10,79 13,29 6,39 - 9,94 -
Koers/winstverhouding (eindejaar, verwaterd) 47,11 10,79 13,29 6,39 - 9,94 -
Koers/winstverhouding (eindejaar) 47,11 10,79 13,29 6,39 - 9,94 -
Dividendrendement eindejaar in % 2,67 2,17 1,86 4,66 0 0 0
Eigen vermogen in % 20,07 22,05 23,58 23,26 15,45 16,28 7,65
Schuldratio in % 79,93 77,95 76,42 76,74 84,55 83,72 92,35

Sanden CorpShs: winst- en verliesrekening (i Mio. JPY)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Omzet 241780 274786 306984 294237 282061 287609 273934
Omzet in % 12,83 13,65 11,72 -4,15 -4,14 1,97 -4,75
Brutowinst op omzet 34739 46083 54947 50799 46871 50389 44660
Verandering brutowisnt in % 2,31 32,65 19,23 -7,55 -7,73 7,51 -11,37
Operationele inkomsten -1375 4858 8584 5008 -793 5469 -15354
Verandering operationel inkomsten in % -293,12 -453,31 76,7 -41,66 -115,83 - -
Inkomsten voor belasting 812 5787 7988 7905 -18966 5867 -20568
Inkomsten voor belasting in % -41,58 612,68 38,03 -1,04 -339,92 - -
Inkomsten na belasting 1084 5843 5580 6965 -22488 4256 -23060
Inkomsten na belasting in % -9,97 439,02 -4,5 24,82 -422,87 - -

Sanden CorpShs: Balans (i Mio. JPY)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale schulden 194408 212269 223588 225822 232661 226521 224196
Totale schulden in % 2276,1 2740,1 2811,43 2433,9 2145,19 2757,86 2438,31
Eigen Vermogen 52961 65651 75677 75503 49159 50957 23538
Eigen Vermogen in % 10,04 23,44 15,11 -0,65 -37,87 3,76 -58,04
Balans Totaal 247387 277920 299265 301325 281820 277478 247734
Verandering van balanstotaal in % 16,53 12,34 7,68 0,69 -6,47 -1,54 -10,72

Sanden CorpShs: Overige data (i JPY)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
winst per aandeel 39,8 213,25 202 252,15 -814,07 153,97 -833,57
winst per aandeel in % -9,95 435,8 -5,28 24,83 -422,85 - -641,4
winst per aandeel (verwaterd) 39,8 213,25 202 252,15 -814,07 153,97 -833,57
winst per aandeel (verwaterd) in % -9,95 435,8 -5,28 24,83 -422,85 - -641,4
Aantal medewerkers 10194 10854 11063 10696 10613 10106 9628
Verandering aantal mdw in % 19,3 6,47 1,93 -3,32 -0,78 -4,78 -4,73

Invoer toevoegen