Fondszoeker

Fondsnaam:
Aanbieder:
Fondssoort:
 
Kostenopslag:
Trackrecord:
Valuta:
Rendement 1 Jr:
Beheerd Vermogen:
Sorteren op:
Zoeken

Over beleggingsfondsen

Het idee van een beleggingsfonds is dat beleggers hun geld in een grote pot stoppen. Een manager beheert dit en belegt dit beheerde vermogen in assets zoals aandelen, vastgoed en vastrentende waarden. Veelal gebeurt dit in verschillende markten. Veel van deze beleggingsfondsen zijn gebaseerd op het principe van risicospreiding. De betreffende fondsmanager(s), ook wel fondsbeheerder(s) genoemd, gaan altijd uit van een bepaalde beleggingsstrategie. Afhankelijk van de marktsituatie kan de fondsbeheerder de verdeling in het fonds aanpassen en bijvoorbeeld minder goed presterende beleggingen vervangen door winstgevender effecten. Hij maakt de keuzes. De fondsmanager (vaak bijgestaan door een heel team) moet alpha creëren, oftewel hij moet actief een betere performance neerzetten dan de referentie-index (benchmark)van het betreffende fonds of van wat verwacht mag worden. Deze outperformance is de waarde die een manager toevoegt aan het fonds.

Beleggers nemen in feite een aandeel in het beleggingsfonds. Ze krijgen daar rendement voor terug in overeenstemming met hun geïnvesteerde kapitaal. Punt is wel dat er kosten tegenover staan om via beleggingsfondsen te beleggen. Hoe dan ook moet er een beheervergoeding worden betaald, en vaak een performance fee. Over het algemeen bedragen die tussen de 0,6 procent en de 3 procent, maar ze kunnen ook hoger uitvallen. Een voordeel van beleggingsfondsen is dat beleggers die met relatief kleinere bedragen willen beleggen exposure kunnen krijgen in markten die anders vooral zijn weggelegd voor grote beleggers.

Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen. Aandelenfondsen beleggen hun geld voornamelijk in aandelen, wat een grotere kans op rendement biedt dan obligatiefondsen, maar kennen een hoger risico. Obligatiefondsen beleggen in vastrentende waarden zoals staatsobligaties en bedrijfsobligaties. In het geval van geldmarktfondsen wordt het geïnvesteerde kapitaal belegd in waardepapieren met extreem korte looptijden, en kunnen als een alternatief voor termijndeposito's worden beschouwd. Vastgoedfondsen beleggen minstens 51 procent van hun belegbaar vermogen in vastgoed. Dat kan in 'stenen' gebeuren, oftewel daadwerkelijke huizen en gebouwen, maar ook in aandelen van beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Mixfondsen zijn zoals de naam het al aangeeft gemengde fondsen, waarbij in bepaalde verhoudingen in obligaties en aandelen wordt geïnvesteerd. Hierdoor kan de fondsbeheerder bijzonder flexibel reageren op de respectievelijke marktsituatie. Funds-of-Funds investeren op hun beurt in afzonderlijke fondsen. Beleggers kunnen ook deelnemen aan de grondstoffenmarkt via speciale grondstoffenfondsen.

Beleggingsfondsen worden uitsluitend geïntroduceerd en beheerd door beleggingsinstellingen, zoals fondshuizen, vermogensbeheerders en banken. Instappen in een beleggingsfonds is mogelijk via vermogensbeheerders, banken en brokers, maar ook rechtstreeks via de beurs. Beleggingsfondsen hoeven echter niet altijd genoteerd te staan op een beurs. Soms worden ze buiten de beurs aangeboden. In tegenstelling tot Exchange Traded Funds (ETFs) kan er niet de gehele dag in en uit worden gestapt.