COLUMN 25-4-2019 14:42:00

Christopher Gannatti: 'Hoe valutabewegingen invloed hebben op rendementen van Exchange Traded Products'


Fotobron: WisdomTree

Door Christopher Gannatti, hoofd Research bij WisdomTree Europe

(finanzen.nl) - Het samenstellen van een portefeuille met een mix van nationale en internationale assets is nog nooit zo eenvoudig geweest. Dat is te danken aan het brede scala aan ETPs, de familie van beleggingsinstrumenten waartoe ook Exchange Traded Funds (ETFs) behoren, die nu beschikbaar zijn voor beleggers.

Ik wil nu uitleggen hoe valuta's in ETPs werken en bekijken hoe valutabewegingen van invloed kunnen zijn op rendementen van dergelijke beleggingsproducten.

Meerdere valuta's

Als u geïnteresseerd bent om in ETPs te beleggen, is het u wellicht opgevallen dat er vaak verschillende valuta's aan eenzelfde ETP zijn gekoppeld. Een ETP die de S&P 500 volgt, een index die is genoteerd in Dollars, kan bijvoorbeeld worden verhandeld op de London Stock Exchange met een notering in Britse ponden.

De reden dat ETPs vaak in meerdere valuta's en op verschillende beurzen over de hele wereld worden verhandeld, is dat het beleggers de mogelijkheid biedt om ETPs op een efficiënte wijze via hun eigen lokale beurzen te kopen. Hoewel dit een voordeel is voor beleggers, gaan meerdere valuta ook gepaard met valutarisico's.

Het risico begrijpen

Als het gaat om het begrijpen van het valutarisico bij ETPs, is de eerste stap om te bepalen waar valutakoersen een impact kunnen hebben op de productwaardering en daarmee op de berekening van de prestaties.

[1] Valuta van de belegger: in welke valuta berekent u uw algehele prestaties?

[2] Handelsvaluta: in welke valuta wordt een ETP verhandeld?

[3] NAV-valuta: in welke valuta wordt de NAV (Net Asset Value) van een ETP berekend?

[4] Valuta waarin de onderliggende componenten worden verhandeld: wat is de handelsvaluta van de bestanddelen van de portefeuille?

Uitgaande van exact dezelfde samenstelling tussen de onderliggende index en een ETP, moet u bij het vergelijken van de prestaties van de onderliggende index en een ETP, beseffen dat:

[1] De handelsvaluta's van onderdelen hetzelfde zijn in zowel de index als de ETP

=> Er is geen valuta-impact op dit niveau

[2] De NAV en handelsvaluta van een ETP, evenals de valuta van de belegger, kunnen verschillen van de indexberekeningsvaluta

=> Dit kan kan valuta-effecten hebben op de berekening van de prestaties

Een belegger in euro's wil bijvoorbeeld een 3x short 10-year US Treasuries ETP kopen op Borsa Italiana. Hij koopt een ETP die in euro's verhandeld wordt, terwijl de NAV wordt berekend in dollar, en de onderliggende valuta (10-jaars US Treasuries) handelsvaluta is ook in dollar.

Zodra u de valuta kent waarmee u te maken hebt, kunt u analyseren hoe valutabewegingen invloed hebben op de prestaties. Bovengenoemde belegger zou dan worden gestraft bij een afwaardering van de dollar, omdat dit de waarde in euro's van het fonds zou aantasten. Aan de andere kant zou deze belegger baat hebben bij een stijging van de dollar.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe valutabewegingen het rendement kunnen beïnvloeden van een 3x short 10-year US Treasuries ETP die wordt verhandeld op de Borsa Italiana.

Een voorbeeld van valuta-impact op prestaties

In grafiek 1 hieronder presenteren we een hypothetisch voorbeeld dat de dagelijkse beweging weergeeft van de NAV van een ETP in Amerikaanse dollars, evenals de dagelijkse verandering in de EUR/USD-wisselkoers. De NAV-valuta van het fonds is de Amerikaanse dollar, maar omdat deze op Borsa Italiana is genoteerd, wordt deze in euro's verhandeld.

De tabel laat zien dat de Euro NAV-prijs van een ETP wordt beïnvloed door zowel de verandering in de NAV-prijs van het ETP in dollars als de EUR/USD-wisselkoers.

Gedurende de vierdaagse periode bleef de NAV in Amerikaanse dollars ongewijzigd, d.w.z. een prestatie van 0,0 procent in dollar. In de loop van de periode steeg de dollar van 1,15 naar 1,10 dollar per euro, dus een belegger die het ETP in euro heeft gekocht, zou een algemeen rendement van 4,5 procent (90,90 euro eindwaarde versus 87 euro startwaarde) hebben gehad, als gevolg van de verandering in de wisselkoers.

Gevolgen van valutabewegingen in de loop van de tijd

Grafiek 2 hieronder laat zien hoe valutabewegingen een significant cumulatief effect kunnen hebben in de loop van de tijd. We kijken daarbij opnieuw naar de prestaties van een 3x short 10-year US Treasuries ETP.

Zoals u ziet, bedroeg het gecumuleerde NAV-rendement in Amerikaanse dollars min 5,50 procent over de periode. Maar een aanzienlijke depreciatie van de dollar ten opzichte van de euro resulteerde in een NAV-rendement in euro van min 15 procent, een aanzienlijk verschil van 9,5 procent.

Samenvatting

Wanneer u belegt, kunnen valuta's een impact hebben op de prestaties van uw portefeuille, tenzij de onderliggende valuta van NAV, notering en rapportage, allemaal hetzelfde is.

Het is belangrijk om te weten waar deze impact ligt, omdat u hierdoor beter inzicht krijgt in de potentiële risico's die voortvloeien uit wisselkoersschommelingen, die het rendement aanzienlijk kunnen bevorderen of dempen.

Christopher Gannatti is hoofd Research bij WisdomTree Europe. Hij is betrokken bij het creëren en communiceren van de visie van deze Amerikaanse asset manager en aanbieder van Exchange Traded Funds op de financiële markten, het analyseren van bestaande beleggingsstrategieën en het ontwikkelen van nieuwe. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. De auteur bezit geen posities voor eigen rekening in de behandelde assets.

Wat denkt u?

Fondszoeker

Fondsnaam:
Aanbieder:
Fondssoort:
 
Kostenopslag:
Trackrecord:
Valuta:
Rendement 1 Jr:
Beheerd Vermogen:
Sorteren op:
Zoeken
pagehit