ONDERZOEK 16-4-2019 11:29:00

Vanguard: 'ETFs worden heel anders ingezet dan aanvankelijk gedacht'


Fotobron: Pixabay

(finanzen.nl) - Vermogensbeheerder Vanguard ging te rade bij meer dan 400 Europese kopers van ETFs (oftewel indextrackers) en hield diepte-interviews met senior beleggingsexperts bij Europese vermogensbeheerders in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland. Weliswaar is het onderzoek niet in Nederland gedaan, maar dat maakt de uitkomsten voor Nederlandse beleggers (van wat voor pluimage dan ook) er niet minder interessant om.

Zo blijkt dat beleggers in ETFs deze producten op veel meer verschillende manieren gebruiken dan werd aangenomen en even gemakkelijk wereldwijd inkopen als regionaal. De noodzaak van diversificatie wordt dus breed gedragen.

Erg accuraat gebruik door beleggers

Het blijkt dat portefeuilles zeer accuraat worden samengesteld met ETFs. Brede portefeuilles zijn cruciaal en beleggers zetten heel gericht ETFs in met verschillende soorten van exposure, juist om die brede basis te bereiken. Dit onderstreept het gebruik van ETFs als een beleggingsvehikel.

De ETF-markt is geavanceerder en genuanceerder dan veel beleggers beseffen en hoewel tactisch gebruik van ETFs wel degelijk bestaat, is het zeker niet de belangrijkste reden in dergelijke beleggingsproducten te stappen. Van de vier onderzochte landen is het populairste motief 'buy-and-hold', waarbij beleggers dit soort fondsen als een investeringsinstrument voor de lange termijn inzetten.

Als het gaat om ETF-selectie is geen enkel criterium echt dominant. Kosten hebben de hoogste prioriteit voor beleggers, maar ook liquiditeit en benchmark zijn belangrijke overwegingen.

Hieronder gaan we nader in op de hoogtepunten:

[1] Internationaal, regionaal of lokaal?

=> Verondersteld wordt dat de meeste ETF-kopers een lokale of regionale aanpak hanteren en minder geneigd zijn om wereldwijde portefeuilles te gebruiken. Het tegendeel is echter waar. Het gebruik van wereldwijde ETFs is juist wijdverspreid.

=> Wel zijn er verschillen te vinden tussen de verschillende landen. In Duitsland en Italië zijn internationale ETFs populairder dan regionale. En in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk ziet een aanzienlijk deel van de beleggers brood in internationale ETFs.

=> Een brede geografische spreiding levert verder bewijs dat ETF-kopers diversificatie kiezen om hun kans op beleggingssucces op de langetermijn te vergroten. Indextrackers zijn een snelle en efficiënte manier om marktposities te verkrijgen.

=> Uit het onderzoek blijkt eveneens dat ETFs uit Europa, Azië en Latijns-Amerika bijzonder populair zijn. Er is ook belangstelling voor posities in opkomende markten. Dit onderstreept dat beleggers in ETFs diversificatie willen en dat ze zulke fondsen hierbij zien als hulpmiddel.

[2] Zijn alleen kosten van belang bij het selecteren van ETFs?

=> ETFs zijn de afgelopen jaren in populariteit toegenomen. Europa is een goed voorbeeld. De assets under management (AUM) in de Europese ETF-industrie kwam in december van 2018 uit op 726 miljard dollar, bijna een verdubbeling sinds 2013. De kosten van ETFs worden vaak genoemd als aanjager van deze groei omdat de kostenratio van trackers vaak relatief laag is. Er zijn echter grote kostenverschillen tussen ETFs onderling.

=> De belangrijkste selectiecriteria voor ETF-kopers in Duitsland, Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijn de kostenratio: de kosten voor het beleggen in het product. Bijna een op de vijf (18 procent) zei dat dit de belangrijkste factor is die zij overwegen.

=> Sommigen hebben berekend dat ETFs nu gemakkelijker en goedkoper te kopen zijn dan futures. Elementen zoals benchmark en merk worden ook als belangrijk beschouwd, waarbij benchmarks die een specifieke blootstelling bieden, een veel prominentere overweging vormen.

=> Beleggers geven verder aan dat liquiditeit en de onderliggende posities voor hen belangrijk zijn bij het selecteren van een ETF.

=> Op landelijk niveau zijn Duitse kopers het meest prijsbewust, terwijl Italiaanse en Zwitserse kopers meer benchmarkgevoelig zijn. Ter vergelijking: bij Britse kopers is de liquiditeit en spreiding belangrijker.

[3] ETFs alleen om tactische redenen?

=> Het gemak waarmee beleggers posities innemen met ETFs heeft er deels toe geleid dat een beeld is ontstaan dat indextrackers investeringsinstrumenten voor de korte termijn zijn. Het onderzoek van Vanguard wijst echter uit dat professionele beleggers het kortetermijngebruik van ETFs niet langer als het belangrijkste zien.

=> Onder professionele ETF-kopers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland noemt 47 procent een 'buy-and-hold'-strategie als hun primaire gebruik van ETFs.

=> Tactisch gebruik komt op de tweede plaats en minder dan een kwart (24 procent) selecteert deze optie.

=> Het op drie na populairste gebruik is het voltooien van de portfolio, waarbij ETFs worden gebruikt om portefeuilleleases op te vullen en te voldoen aan de activaspreiding van een benchmark (16 procent).

Wat denkt u?

Fondszoeker

Fondsnaam:
Aanbieder:
Fondssoort:
 
Kostenopslag:
Trackrecord:
Valuta:
Rendement 1 Jr:
Beheerd Vermogen:
Sorteren op:
Zoeken
pagehit