EDUCATIE 9-1-2019 10:18:00

'ETFs hebben meer gebracht dan u denkt'


Fotobron: WisdomTree

Door Jason Guthrie, hoofd van Capital Markets voor WisdomTree in Europa

Als ik nadenk over de belangrijkste voordelen die ETFs hebben opgeleverd, zoals verhoogde transparantie, lagere kosten en productinnovatie, dan weet ik niet waarom beleggingsfondsen dit niet hadden kunnen bewerkstelligen. De vraag is waarom de beleggingsfondsindustrie niet dat heeft bereikt wat ETFs gebracht hebben.

Bij gebrek aan een gemeenschappelijke infrastructuur vinden beleggers doorgaans toegang tot een fonds via een beleggingsplatform of een grote vermogensbeheerder. Zij fungeren in wezen als een soort poortwachter tussen de fondsaanbieder en de uiteindelijke belegger.

Profiteren van de succesfactoren

Dit betekent ook dat verhuizen van de ene aanbieder naar de andere moeilijk is. Als gevolg daarvan focussen de beleggingsfondsen zich op deze poortwachters, omdat de sleutel tot succes ligt in de zo breed mogelijke mogelijkheden om in te stappen. Toezichthouders in Europa proberen dit nu in te perken.

De eerste aanbieders van ETFs boden goedkope passieve bouwstenen voor de grote massa aan. Het aanvankelijke succes ontstond door een toenemende focus op asset allocatie binnen de beleggingsgemeenschap. Het succes vergrootte de concurrentie en meer aanbieders betraden de markt.

Gezien de gemeenschappelijke platforms waarop ETFs worden genoteerd, namelijk de effectenbeurzen, was de enige manier om de aandacht van beleggers te trekken door in te gaan op hun behoeften. Daarmee bedoel ik: meer transparantie, lagere kosten en productinnovatie.

Het doorbreken van de oligopolie

Aanbieders van beleggingsfondsen hadden een oligopolie op de platforms waarop ze werden aangeboden. Met beperkte concurrentie was er geen drijfveer om klantgerichte innovatie te leveren. Een ETF moet concurreren met elke andere ETF en de enige manier om dat te doen is beter te zijn in de ogen van beleggers.

Hoewel het waarschijnlijk niet de bedoeling van de eerste ETF-aanbieder was om een dergelijk beleggingsomgeving te creëren, is het onvoorziene gevolg dat de sector meer gefocust is geraakt op de wensen en behoeften van de belegger. Dat heeft op zijn beurt de afgelopen tien jaar de groei van ETFs en het beleggersvertrouwen aangejaagd.

Belangrijke kritiekpunten

Een van de belangrijke kritiekpunten op ETFs is het gebrek aan behoefte aan intraday-handel bij langetermijnbeleggers. Wat heeft men eraan om zich bij het nastreven van een langetermijnrendement in de war te laten brengen door de waan van een dagelijkse prijsverandering.

Hoewel ik het ermee eens ben dat de meeste beleggers geen behoefte hebben aan daghandel zijn er drie belangrijke redenen waarom beleggers kunnen profiteren van de mogelijkheid om intraday te handelen op de beurs.

Ten eerste is een ETF er wanneer u het nodig heeft. Stel dat u zich realiseert dat u een uur voor een economische aankondiging ongunstig gepositioneerd bent en u meer exposure zoekt. Of op de dag dat de markt daalt en u wilt snel risico verminderen.

Het is op deze momenten dat de mogelijkheid om snel te handelen van belang is. Het is beter om de mogelijkheid te hebben en niet te gebruiken dan hem niet te hebben maar wel nodig hebt.

Verlaging van transactiekosten

Er is duidelijk sprake van lagere transactiekosten voor ETFs met een actieve secundaire markt in vergelijking met hun onderliggende effecten. Dit wordt gedreven door beleggers die op een bepaalde dag willen kopen en verkopen. Ze handelen hoofdzakelijk met elkaar en vermijden zonder tussenkomst van een market maker met de onderliggende effecten.

Meerdere keren per dag handelen spreekt een bepaald type belegger aan, al is dat niet de langetermijnbelegger. Maar het feit dat veel verschillende beleggers actief zijn in een bepaalde ETF, draagt bij aan de schaalvergroting. Het transactiekostenvoordeel is dan beschikbaar voor alle beleggers, ongeacht hoe vaak (of niet) zij ervoor kiezen om het te gebruiken.

Eén toegangspunt

Een beursnotering betekent dat alle ETFs toegankelijk zijn via de effectenbeurs en als zodanig een gemeenschappelijke operationele opzet hebben. Zodra u de mogelijkheid hebt om effecten te verhandelen op een bepaalde beurs, heeft u toegang tot elke ETF die genoteerd is of ooit een notering zal krijgen.

Het laatste punt is misschien wel het belangrijkst voor beleggers. Niet vanwege de operationele eenvoud, maar door het gelijkmatige speelveld en de competitieve marktdynamiek die een beursnotering met zich meebrengt.

Jason Guthrie is hoofd van Capital Markets voor WisdomTree in Europa. Hij is onder andere verantwoordelijk voor een vlotte uitvoering van de handel in WisdomTree's UCITS ETFs en andere ETPs. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. Guthrie belegt voor eigen rekening in ETFs, niet gespecificeerd waarin.

Wat denkt u?

Fondszoeker

Fondsnaam:
Aanbieder:
Fondssoort:
 
Kostenopslag:
Trackrecord:
Valuta:
Rendement 1 Jr:
Beheerd Vermogen:
Sorteren op:
Zoeken
pagehit