KOPER 12-6-2018 11:03:16

Aanbodkrapte houdt koperprijs hoog


Fotobron: Freeimages.com

(finanzen.nl) - Chili speelt een hoofdrol bij de krapte op de markt voor koper. Het Latijns-Amerikaanse land heeft een aandeel van 27 procent in de mondiale mijnproductie van kopererts en ook nog eens 22 procent van alle geïdentificeerde koperertsreserves in de wereld.

Met dat soort cijfers is het niet vreemd dat investeerders direct posities innemen zodra er stakingen plaatsvinden in de Escondidamijn, de grootste kopermijn ter wereld. Zo stelt Casper Burgering, senior sectoreconoom Industrie & Industriële Metalen bij ABN Amro.

De lont is aangestoken

Investeerders maken zich volgens hem vooral zorgen over het toekomstige aanbod van ertsen en indirect over het aanbod van geraffineerd koper. "De ontwikkelingen in Chili hebben de lont voor een verdere toename in de koperprijs aangestoken, zo lijkt het. Maar de vraag is nu hoe lang de stakingen gaan duren."

Mochten de onderhandelende partijen snel tot een akkoord komen, dan neemt de onrust onder investeerders ook af. En dat geldt ook voor de prijs, zo benadrukt Burgering. Zodra echter de stakingen langer aanhouden, dan is de kans groot dat de prijs verder gaat stijgen.

Schets van de koperpijs

Tot en met maart 2018 liet de koperprijs een dalende trend zien en verloor ruim 7 procent. Daarna verbeterde de situatie langzaam maar gestaag. Van 1 april tot en met 31 mei nam de prijs met 2,5 procent toe, maar nog steeds stond de prijs op dat moment onder zijn niveau van 1 januari.

Dat veranderde in juni. De prijs steeg in de afgelopen week met 6 procent. Dat is een flinke acceleratie en de prijs bereikte meteen een 2018-recordhoogte. De volatiliteit steeg van 4 procent naar 6 procent. Op dinsdagochtend kostte een ton koper ruim 7222 dollar.

Andere stuwende factoren

Niet alleen de stakingen in Chili bracht de koperprijs naar een hoger niveau, aldus Burgering. "De People’s Bank of China (PBOC) injecteerde op 6 juni 463 miljard yuan op de financiële markt en liet de rentetarieven ongewijzigd. Daar profiteert ook de koperprijs van aangezien daarmee de liquiditeit in de kopermarkt toeneemt en er meer financiële deals kunnen plaatsvinden."

De econoom stelt daar bovenop dat het sentiment onder investeerders in de kopermarkt recentelijk sterk verbeterd doordat de voorraden op de LME, 's werelds belangrijkste handelsvloer voor het verhandelen van metalen, weer afnemen. "Dat duidt op een aantrekkende mondiale vraag."

De impact van China

Wel is momenteel de vraag naar koper in China nog relatief zwak, constateert Burgering. Weliswaar daalt het aantal onverkochte woningen, maar de bouwactiviteit is nog niet goed herstelt. Ook de investeringen in vastgoed en in het elektriciteitsnetwerk stellen nog teleur.

Maar er zijn ook positieve signalen. "De groei van de vraag naar koper vanuit de transportmiddelenindustrie zet door, aangezien de bedrijfsactiviteit en de autoverkopen in China op peil blijven. De consumenten in China houden vertrouwen in de economie en dat komt terug in de groei van de particuliere bestedingen. Niet alleen nemen de autoverkopen verkopen toe, maar ook de verkopen van andere duurzame consumentengoederen."

Prognose met het oog op koper

ABN Amro gaat ervan uit dat de condities in de kopermarkt goed blijven. "In de tweede helft van 2018 wordt een tekort aan koper verwacht", aldus Burgering. "Dit tekort zal oplopen van 1,2 procent van consumptie in het tweede kwartaal tot 2,7 procent in het vierde kwartaal van dit jaar."

De verder aantrekkende mondiale economische activiteit en de groei van de wereldhandel bieden ook een goede basis. Burgering: "Vanuit de trend in de dollar tot aan het einde van 2018 kunnen we enig tegenwicht verwachten op de koperprijs." Het gevolg is dat koper en ook andere basismetalen in tegenvaluta duurder worden en daarmee zal de vraag iets afzwakken.

"Hoewel de eindvraag naar koper in China nog beneden peil is, denken wij dat de vraag naar koper ook in China gedurende de tweede helft van 2018 zal aantrekken", zegt Burgering. Per saldo verwacht ABN Amro, met de huidige marktcondities en het relatief goede sentiment in de markt, dat de koperprijs in het derde en vierde kwartaal vanaf zijn huidige niveau verder zal stijgen. Wel zal het tempo van de toename laag blijven.

Wat denkt u?

pagehit