COLUMN 6-3-2019 15:58:00

Casper Burgering: 'Hogere prijzen voor basismetalen ondanks economische onrust'


Fotobron: Pixabay

Door Casper Burgering, senior econoom Industriële Metalen bij ABN Amro

(finanzen.nl) - Het optimisme over een mogelijk positieve uitkomst van de handelsbesprekingen is de onderstroom die voor de prijsstijgingen bij basismetalen zorgt.

Bij een uiteindelijk positief resultaat stijgen de prijzen in basismetalen verder, maar voor een deel is dit resultaat nu al ingeprijsd. Daarna nemen de fundamentele krachten het over en die laten een gemengd beeld zien in basismetalen.

Voldoende aluminium houdt prijs gedempt

De prijs van aluminium is dit jaar met 2 procent gestegen. Ten opzichte van de relatieve prijsstijging in de overige basismetaalmarkten is dit beperkt. Dat komt met name doordat de beschikbaarheid van aluminium goed is en dat blijft voorlopig zo.

De sancties van de Verenigde Staten op Rusal, een grote Russische smelterij, zijn opgeheven en dat houdt het aanbod hoog. Vooral de voorraden in China, de grootste producent van aluminium, staan in de belangstelling. Want het niveau van de voorraden in Shanghai heeft een nauwe relatie met de trend in de aluminiumprijs (zie figuur).

Bovendien neemt de productie en de export van China toe. Dat drukt zijn stempel op het marktsentiment en de prijs. Ik verwacht dat de aluminiumprijs in 2019 tussen de 1800 dollar en de 2000 dollar per ton schommelt.

Koperprijs als barometer van de handelsbesprekingen

De koperprijs is dit jaar met 10 procent gestegen. De markt heeft momenteel met een tekort te maken en dat draagt bij aan de hogere prijs. Ook de richting van de dollar is ook veelbetekenend voor de trend in de koperprijs (zie figuur).

Maar sinds het derde kwartaal van 2018 is die relatie veel minder van belang. De EUR/USD schommelde tussen de 1,13 dollar en de 1,16 dollar, terwijl de koperprijs een stuk beweeglijker was. De voortgang van de handelsbesprekingen tussen de VS en China heeft veel invloed op de prijsrichting.

De koperprijs reageert snel op elk positief of negatief nieuwsbericht. Bij positief nieuws neemt het optimisme toe en veert de prijs op. Hierdoor heeft de koperprijs het karakter van een barometer van de besprekingen. De strijdbijl wordt waarschijnlijk eind maart begraven en dan geeft het tekort in de markt verdere steun aan de koperprijs.

Vraag naar nikkel blijft op lange termijn goed

De prijs van nikkel is dit jaar met 24 procent toegenomen en is daarmee de sterkste stijger van alle basismetalen. Het positivisme vanuit de handelsbesprekingen helpt mee, maar vooral de groei van de vraag vanuit de roestvaststaalsector en de batterijsector (voor de elektrische auto) doen een stevige duit in het zakje. Een hogere nikkelprijs heeft een stijging van de roestvaststaalprijs tot gevolg (zie figuur).

Daarnaast is de prijs voor plaatstaal gestegen door herbevoorrading in veel regio's en dat draagt ook bij aan de hogere roestvaststaalprijs. Dit en volgend jaar krijgt de nikkelmarkt te maken met tekorten. De groei van de vraag zet door (met name de vooruitzichten voor de elektrische auto zijn positief), terwijl capaciteitsuitbreidingen beperkt blijven. Dit zet druk op de voorraden en zorgt ervoor dat de prijs van nikkel relatief hoog blijft.

Zinkproductie blijft toenemen, terwijl de vraag van eindgebruikers stokt

De zinkprijs is sinds de start van 2019 met 12 procent toegenomen. De zinkmarkt heeft momenteel nog te maken met tekorten en relatief lage voorraden. Daar gaat een opwaarts prijseffect vanuit. In 2019 neemt de productie van mijnen echter toe en dat zet druk op de markt voor geraffineerd zink.

Want bij een hoger aanbod van ertsen blijft de bezettingsgraad van smelterijen ook hoog. Daarbij komt dat de prijs van zink nu relatief hoog ligt en daarvan willen zinksmelterijen profiteren. De hogere prijs van zink vertaalt zich in hogere prijzen voor gegalvaniseerd staal (zie figuur).

De vraag naar gegalvaniseerd zink groeit weliswaar verder, maar het tempo komt aanzienlijk lager te liggen. Dit komt met name door de afnemende activiteit in de automotive sector. Dat zet druk op prijzen gedurende 2019.

Casper Burgering is senior grondstoffeneconoom bij ABN Amro. Hij volgt nauwgezet de ontwikkelingen binnen de markten voor zowel industriële metalen als agrarische grondstoffen. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. De auteur bezit geen posities voor eigen rekening in de behandelde assets.

Wat denkt u?

pagehit