GOUD 5-2-2019 09:17:00

Goldrush van centrale banken op goud is minder duister dan het lijkt


Fotobron: Freeimages.com

(finanzen.nl) - Volgens de WGC werd in 2018 in totaal 651,5 ton aan goud aangekocht door centrale banken. Ten opzichte van het jaar ervoor betekent dit een stijging van maar liefst 74 procent.

De hoeveelheid aangekochte goud bereikte in 2018 zelfs de op een na hoogste positie in de statistieken van de WGC. De hoogste score was in 1971 toen de koppeling tussen goud en de dollar werd losgelaten. Sinds de financiële crisis van 2007 was volgens de WGC een dergelijke trend al waarneembaar, maar het volume is in 2018 drastisch gestegen.

De Russen

De grootste goudaankoop werd op conto van de Russische centrale bank geregistreerd, met ruim 274 ton erbij gekocht te hebben. De centrale bank pompt zijn eigen goudreserves al dertien jaar voortdurend op. De WGC schat in dat de centrale bank van Rusland momenteel zo'n 2113 ton goud in de kluis heeft liggen.

Met 51,5 ton staat de Turkse centrale bank qua aankopen duidelijk op de tweede plaats. De centrale bank van Kazachstan zit daar dan weer net achter. In 2018 kochten de Kazachen 50,6 ton goud. Na twee jaar van goudonthouding voegde de Chinese centrale bank zich in 2018 weer in de lijst van topopkopers van goud. De hoeveelheid bedroeg 10 ton.

Onafhankelijker worden

Een belangrijke reden waarom de centrale banken voor meer goud kiezen ligt in hun streven om te proberen onafhankelijker te worden van de dollar. "De groeiende geopolitieke en economische onzekerheid gedurende het hele jaar heeft de centrale banken ertoe aangezet hun reserves te diversifiëren en zich te concentreren op de hoofddoelstelling van het investeren in veilige en liquide activa", aldus het WGC-rapport.

Vooral Rusland en Turkije hadden in de afgelopen jaren te kampen met politieke strubbelingen met de Verenigde Staten. Sancties tegen Russische oligarchen of het geschil over een vastgehouden Amerikaanse burger hadden beduidende invloed op de aanzienlijke devaluatie van de lira en de roebel.

Dollaronzekerheid

Daarnaast speelt dollaronzekerheid een belangrijke rol. Volgens het WGC-rapport willen landen een opeenhoping van valutarisico's op het gebied van de 'greenback' omzeilen. Verder wordt verwacht dat in de toekomst meer centrale banken zich op goud storten om de pijn van een handelsoorlog op te vangen, stijgende rendementen op staatsobligaties de baas te kunnen en de afhankelijkheid van de dollar te beperken.

Volgens een WGC-onderzoek beschouwt de meerderheid van de centrale banken goud als een crisisbestendige belegging. Het edelmetaal is ook uitermate geschikt als diversificatiewapen.

Voorsorteren

Het Zwitserse Pictet Asset Management heeft onlangs zijn weging in goudmijnaandelen verhoogd. Ook goud zelf is volgens de vermogensbeheerder aantrekkelijk, onder meer omdat het edelmetaal een 'erg goede hedge' vormt in tijden van crises op financiële markten.

Shaniel Ramjee, Senior Investment Manager bij Pictet AM, constateert dat er (na een grote overname in september 2018) interesse onder goudmijnbedrijven is ontstaan voor overnames en fusies. "Dit suggereert dat de markt de waarde van goudmijnbedrijven onderwaardeert, dus ook van het goud dat ze nog moeten delven", schrijft Ramjee.

Goudmijnaandelen worden volgens Ramjee momenteel verhandeld met een price-to-book ratio (koers/boekwaarde) van 1,4, terwijl het 10-jaars gemiddelde op 1,9 ligt. Waarderingen van andere metaalbedrijven en wereldwijde aandelen liggen volgens Ramjee hoger, respectievelijk op 1,5 en 2.

Tegen de trend in bewegen

Daarnaast werd de goudmijnsector in 2018 hard geraakt door een dalende goudprijs. Het herstel verloopt traag. "Hierdoor nemen we in grote lijnen een even grote positie in goudmijnaandelen als in het edelmetaal zelf, in beide een gewicht van ongeveer 2 procent", aldus de beleggingsexpert.

Het edelmetaal zelf is aantrekkelijk omdat het niet meebeweegt met andere asset classes en in staat is crises op financiële markten goed te doorstaan, zo benadrukt hij. Een voorbeeld daarvan is volgens Ramjee toen in oktober vorig jaar koersen van aandelen en obligaties daalden en de prijs van goud juist tegen die trend inging. "Die is sindsdien blijven stijgen en heeft sinds het begin van het vierde kwartaal van vorig jaar ongeveer 10 procent gewonnen."

Wat denkt u?

Grondstoffen in dit artikel

Goud 1.274,10 -0,03
0,00
pagehit