OLIE 9-5-2018 11:21:16

Kunnen beleggers nog profiteren van de gestegen olieprijs?


Fotobron: Freeimages.com

(finanzen.nl) - Ruwe olie heeft op woensdag zijn opmars weer behoorlijk opgepakt. Tegen elf uur was de prijs van een vat Brent-olie 71,02 dollar. Voor een vat WTI moest bijna 77 dollar worden betaald. De olieprijzen profiteren van de beslissing van de Amerkaanse president om de Irandeal bij het grofvuil te zetten.

Het is nog de vraag of deze prijzen een basis vormen voor een nog steviger opmars. En dus ook of de prijzen standhouden. Maar de prijsstijgingen van de afgelopen tijd weerspiegelen ook de toenemende vraag naar olie die op zijn beurt een wereldeconomie weerspiegelt die op volle toeren draait.

Maar naast de ontwikkeling van vraag en aanbod spelen er vele andere factoren die de prijsvorming op de oliemarkt beïnvloeden. De vermogensbeheerders van Optimix vinden het recentelijk tot leven komen van de oliesector erg interessant voor beleggers. Volgens hen zijn er genoeg manieren voor beleggers om te profiteren, zo menen Ivan Moen, Ton Schoemaker en Jaap Westerling van Optimix, in een brief aan beleggers.

Trendbreuk

Volgens data van de International Energy Agency (IEA) consumeerde de wereld eind 2017 meer dan 98 miljoen vaten olie per dag. De dagelijkse olieproductie bedroeg in 2017 ongeveer 96,7 miljoen vaten. De totale olieproductie blijft dus achter bij de olieconsumptie, waardoor er in 2017 werd ingeteerd op de olievoorraden.

Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren waarin door toenemende productie van schalieolie in Amerika de totale olievoorraad juist toenam, aldus Optimix.

De trend in het aanbod van olie blijkt minder rooskleurig dan tot voor kort gedacht. Buiten de OPEC om is er alleen sprake van groei in de productie van Amerikaanse schalieolie. Volgens de prognoses zal de productiegroei in de Verenigde Staten 1,5 miljoen vaten olie per dag bedragen eind 2018.

In andere non-OPEC landen, zoals Canada, Noorwegen en Brazilië wordt het verwachte olieaanbod door analisten echter neerwaarts bijgesteld. Ook in het Midden-Oosten rijzen er problemen in het bewerkstelligen van productiegroei door telkens opdoemende geopolitieke spanningen.

Vraag naar olie

Historisch bedraagt de jaarlijkse toename in de vraag naar olie circa 1,5 miljoen vaten per dag. In de jaren na de financiële crisis zakte de jaarlijkse groei terug tot 1,2 miljoen vaten per dag. Nu de wereldeconomie deze klap te boven is, trekt ook de groei in de vraag naar olie weer aan.

In 2018 zal deze naar verwachting op 1,8 miljoen vaten per dag uitkomen. De opwaartse bijstellingen in de vraag worden niet alleen veroorzaakt door een beter draaiende wereldeconomie, maar ook door een stijging van het welvaartsniveau en daarmee de olieconsumptie in Azië en dan met name in India.

Waarheen gaat de olieprijs?

De basis van de olieprijs is de marginale kostprijs. De marginale kosten zijn alle productie- en investeringskosten. In de huidige omgeving bedragen die kosten circa 55 tot 60 dollar per vat. Vervolgens brengt de markt premies/kortingen in rekening voor tekorten dan wel overschotten op het gebied van voorraden en productie, alsmede eventuele premies voor zwaarwegende geopolitieke risico’s.

Een prijs van 68 dollar voor een vat olie lijkt Optimix dan ook gerechtvaardigd. De vermogensbeheerders Moen, Schoemaker en Westerling verwachten dat niet alleen door aanhoudende productietekorten en sterk gereduceerde buffers (lees: slinkende voorraden) de olieprijs zal stijgen, maar dat ook het geopolitieke klimaat in het Midden-Oosten zal bijdragen aan een hogere olieprijs.

Het is daarnaast inmiddels een publiek geheim dat Saudi-Arabië een olieprijs van minstens 75 dollar ambieert als het begin 2019 staatsoliereus Saudi Aramco (gedeeltelijk) naar de beurs wil brengen.

Prijsplafond

Door productiebeperkingen, verhoogde vraag en geopolitieke risico's denkt Optimix dat de olieprijs dit jaar verder zal stijgen. Op de langere termijn zal door aanvullende productie het aanbodtekort langzaam verdwijnen.

Hierdoor zit er een plafond aan de prijsstijgingen en kan de olieprijs eventueel weer wat dalen. Voorlopig voelen de vermogensbeheerders van Optimix zich comfortabel bij hun huidige beleggingen in de olie- en gassector en overwegen zij eerder hun positie uit te breiden dan af te bouwen.

Wat denkt u?

pagehit