STAAL 8-5-2018 14:16:11

Marges van staal zijn nog relatief hoog


Fotobron: Pixabay

(finanzen.nl) - Sinds het begin van 2018 profiteren staalfabrieken van de lagere grondstofprijzen voor het maken van staal. de discrepantie tussen de prijzen voor ruwe materialen om staal te produceren en de vraag vanuit de bouwsector pakken goed uit voor de marges van staalfabrieken.

Casper Burgering, senior sectoreconoom Industrie & Industriële Metalen bij ABN Amro, verwacht dat de grondstofprijzen voor het maken van staal de komende maanden laag blijven. "Er is namelijk voldoende ruw materiaal beschikbaar. Dat is gunstig voor de marges van staalfabrieken", stelt Burgering. Wel denkt hij dat uiteindelijk de staalprijzen door seizoenseffecten, met een zwakkere vraag gedurende de zomermaanden, eveneens zullen afzwakken. "Dan volgen de marges ook die trend."

Patronen in staal

De econoom schetst de recente patronen in staal. In China daalde de staalprijs aanvankelijk direct na de aankondiging van de Verenigde Staten over het wijzigen van de importtarieven, maar herstelde licht in april mede dankzij aanhoudende goede vraag. In de VS steeg de staalprijs juist sterk, mede doordat het grotere beroep dat werd gedaan op de binnenlandse productiecapaciteit.

In Europa zwakte de staalprijs af, maar het tempo van de daling is nog laag. De daling in de Europese staalprijs is echter iets hardnekkiger door overvloedig aanbod van staal. Dit weegt zwaarder dan de (nog steeds) solide vraag naar staal.

Warm gewalst staal

Volgens Burgering is de afgelopen maand de volatiliteit van de mondiale prijs van warm gewalst staal met 1 procent relatief laag te noemen. Daar deed de turbulentie in de markt niets aan af. Maar per regio en per staalproduct zijn er grote verschillen, geeft de grondstofspecialist aan.

"In warm gewalst staal maakt de prijs de laatste tijd weinig bijzonder schokkende bewegingen", aldus Burgering. "De fundamentele ontwikkelingen zijn hier stabiel, met relatief weinig verrassingen in vraag en aanbod."

Overige staalproducten

Vooral de volatiliteit in de prijzen voor bewapeningsstaal in China bevindt zich momenteel op hoog niveau, vervolgt Burgering. "De bezettingsgraad in China is exceptioneel hoog momenteel en dat komt mede doordat de vraag naar bewapeningsstaal goed is. Dat verhoogt niet alleen de prijs, maar ook de beweeglijkheid. In de VS en de Europese Unie bevindt de prijsbeweeglijkheid in dit segment rond het langetermijngemiddelde."

Kijkend naar staaldraad zegt de econoom dat de prijs van staaldraad een stuk beweeglijker is geworden, en dan vooral in de VS en China. "De staaldraadprijs in de VS steeg sinds begin dit jaar met 23 procent, terwijl de prijs in China daalde met 5 procent. In Europa is de prijsbeweeglijkheid in alle staalproducten op dit moment relatief laag, met name in Noord-Europa."

Met het zomerseizoen in aantocht, waarin de vraag naar alle typen staal doorgaans afneemt, zullen de prijzen licht afzwakken en zal de prijsbeweeglijkheid daarmee ook laag blijven, zo besluit Burgering zijn analyse van de staalmarkt.

Wat denkt u?

pagehit