COLUMN 9-10-2019 11:52:00

Bart Brands: 'Waarom de industriële cijfers en de beleidsmakers goud in de kaart spelen'


Fotobron: GoldRepublic

Door Bart Brands, Specialist Precious Metals bij GoldRepublic

(finanzen.nl) - Er wordt in de diverse hoofdsteden door politici, wellicht welgemeend, gedacht dat er weinig indicatoren zijn om ons zorgen over te maken. De lezer weet uiteraard dat de crises die we hebben meegemaakt nooit zijn voorspeld en dat er in die gevallen dat de mensen die wij het besturen van ons land hebben toevertrouwd wel wisten wat er kon gebeuren, zij die informatie achter hielden en de burgers zonder voorbereiding de financiële klappen lieten opvangen.

We kunnen er dus zeker niet vanuit gaan dat wanneer de economie hapert, de overheid ons dit laat weten. We staan er alleen voor en zelf een analyse maken, is (met een immer sneller veranderende maatschappij) van belang.

Wat de cijfers laten zien

Een analyse van een handvol sectoren toont dat de cyclus van expansie aan zijn einde is gekomen en krimp, ofwel al gaande is, ofwel binnenkort zal starten. Het kunnen constateren dat we in een recessie zitten duurt altijd minimaal twee kwartalen aan data.

De Duitse industriële indicatoren vertonen een al sinds 2009 niet meer vertoonde krimp en zelfs de roze brillen voorzien slechts minimale groei van de economie in 2020. Ook industriële cijfers uit de Verenigde Staten tonen een somber beeld. Na een bescheiden krimp in de maand september laten de cijfers van oktober de scherpste daling zien in de afgelopen tien jaar.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vorige maand een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming aangekondigd en anders dan tijdens de financiële crisis is er geen zicht op een einddatum of afronding van deze implementatie van Modern Monetary Theory of MMT.

Hoewel er in de VS nog geen sprake is van negatieve rente of een officiële nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming is de balans van de Federal Reserve wel gegroeid doordat banken in nood kwamen met hun liquiditeit.

Met zogenaamde repo-acties heeft de Federal Reserve de afgelopen weken tientallen miljarden aan liquiditeit gecreëerd om de rente op leningen kunstmatig te verlagen. Hiermee is ook in de VS sprake van het bijdrukken van geld.

Modern Monetary Theory, onzekerheid en wanhoop

De cijfers die aantonen dat de wereldeconomie vertraagt zijn een verwerping van MMT. Deze theorie stelt dat het bijdrukken van geld, opbouwen van schulden en verlagen van rentes, zelfs onder nul zonder consequenties kan als de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd.

Met het menselijk handelen wordt echter geen rekening gehouden. Waar MMT uitgaat van een samenleving waarin gemeenschappelijk doelen worden nagestreefd schreef de Oostenrijkse econoom en filosoof Ludwig Von Mises in zijn 'Menselijk Handelen, een economische verhandeling' het volgende: "De samenleving is gemeenschappelijk handelen en samenwerken waarin iedere deelnemer het succes van de andere partner als een middel ziet voor het bereiken van het eigen succes".

En waar op maatschappelijk niveau bijvoorbeeld negatieve rente of het bijdrukken van 'gratis geld', voordelig kan zijn draagt het absoluut niet bij aan het "bereiken van eigen succes" voor bijvoorbeeld spaarders of pensionado's die hun koopkracht zien verdwijnen. Deze negatieve consequenties zetten het individu dus aan tot het ondernemen van actie.

Het is die individuele actie die de beleidsmakers weer aanzet tot financiële repressie zoals bijvoorbeeld het verder verlagen van de rente of verbieden van cashtransacties. Deze cirkel van wanhoop leidt naar een bekende en helaas zeer pijnlijke route van massaal lijden, valutadevaluatie uiteindelijke terugkeer van ons geld naar de intrinsieke waarde van nul.

Stagflatie ligt op de loer

De signalen wijzen er al enige tijd op en ik schreef er in juni al over op finanzen.nl. Want alle omstandigheden lijken samen te komen tot een 'perfect storm' waarin een krimpende economie en stijgende inflatie samenkomen tot de destructie die we stagflatie noemen.

Michael Gapen, Head of US Economic Research van Barclays, gaf op de Amerikaanse zakenzender CNBC aan dat de kans op een recessie in 2020 wordt geschat op 30 procent. Met de eerder benoemde cijfers en het optimisme dat door zowel centrale banken als overheden wordt gepropageerd, lijkt het verstandig om na te denken over een risk off-benadering als het gaat om investeringsportfolio's.

Een deel van een dergelijke benadering is het investeren in "echt geld". Goud en zilver zijn dit al vierduizend jaar. Vooral goud heeft de afgelopen maanden een signaal gegeven dat de expansie stagneert en dat MMT geen oplossing biedt voor de recessie die op de spreekwoordelijk stoep staat.

Wanneer die onvermijdelijke recessie start, zal iedereen die vooral zichzelf heeft geïnformeerd en wantrouwend kijkt naar de bewezen staat van dienst van overheden en centrale banken die eeuwige waarde van edelmetalen en vooral de beschermende waarde daarvan erkennen.

Bart Brands is Specialist Precious Metals bij GoldRepublic. Deze column is niet bedoeld als individueel advies tot het doen van beleggingen. De auteur bezit posities voor eigen rekening in edelmetalen.

Wat denkt u?

Grondstoffen in dit artikel

Goud 1.492,20 2,35
0,16
pagehit