GRONDSTOFFEN 23-5-2019 11:36:19

Het kan wijs zijn om in te spelen op toekomstige tekorten aan platina, palladium en kobalt


Fotobron: Pixabay

(finanzen.nl) - De vraag naar grondstoffen zoals palladium, platina en kobalt neemt toe, mede door de verschuiving naar het rijden met elektrische voertuigen. De grote vraag is of de productie in de toekomst in staat zal zijn om gelijke tred te houden met de toenemende vraag.

Volgens het speciaalchemie- en edelmetalenbedrijf Johnson Matthey zal er dit jaar sprake zijn van een platinatekort in de toelevering ter grootte van 127.000 troy ounce, terwijl er in 2018 nog sprake was van een recordsurplus van 375.000 troy ounce. In 2017 ging het om 344.000 troy ounce. Meer dan 70 procent van alle platina komt uit Zuid-Afrika.

Platina versus palladium

Met name de automobielindustrie is debet aan een toenemende vraag. Hoewel platina vooral wordt gebruikt in dieselvoertuigen, waarvan steeds meer overheden proberen het aantal sterk terug te dringen, zouden er in de toekomst nog steeds volop gebruiksmogelijkheden voor platina zijn.

Terwijl de prijs van palladium het afgelopen jaar vooral is gestegen, heeft de prijs van platina grotere opwaartse en neerwaartse schommelingen vertoond. De platinaprijs steeg nog tot april, maar tot nog toe ging het in mei juist bergafwaarts. De aanzienlijk hogere prijs van palladium zou platina echter weer in de belangstelling van de automobielindustrie kunnen brengen als alternatief.

Palladium geniet een grote populariteit en presteert zelfs beter dan goud in de categorie edelmetalen. De reden hiervoor is waarschijnlijk de schaarste van het aanbod in vergelijking met de voortdurend groeiende vraag. Maar sinds een hoogtepunt van 1621,50 dollar van eind maart is de palladiumprijs wel teruggezakt.

Toch kost een troy ounce palladium op moment van schrijven 1313 dollar. Dat is nog steeds hoger dan goud met 1275,40 dollar dollar (op het eind van de donderdagochtend 23 mei).

Download hier het rapport van Johnson Matthey

In de toekomst zou er meer palladium nodig zijn voor nieuwere katalysatormodellen. Johnson Matthey verwacht daarom een leveringstekort van 809.000 troy ounce aan palladium. Het beruchte dieselschandaal is ontegenzeglijk een factor van invloed geweest op de toegenomen vraag naar benzinemotoren met palladiumkatalysatoren. Bovendien zijn de uitlaatvoorschriften gewijzigd, waardoor er meer palladium per katalysator nodig is.

In tegenstelling tot Johnson Matthey stelt de World Platinum Investment Council echter dat er in 2019 een overschot in het aanbod van platina zal zijn, maar wel een dat aanzienlijk lager is dan vorig jaar.

Kobalt als het nieuwe goud

Een andere belangrijke grondstof die nodig is voor de productie van elektrische voertuigen (vooral voor lithium-ionbatterijen) is kobalt. Door sommige grondstofspecialisten is dit spul al aangeduid als het nieuwe goud.

Op dit moment is de markt nog voldoende voorzien van kobalt, maar ook hier kan het aanbod de komende jaren achterblijven bij de vraag, aangezien de grondstof zeer zeldzaam is en de verschuiving naar elektromobiliteit de vraag in de toekomst zal doen toenemen.

Daar komt nog bij dat meer dan 50 procent van de kobaltaanvoer afkomstig is uit de Democratische Republiek Congo. Door de meestal zeer onmenselijke mijnbouwomstandigheden in dat land is de grondstof behoorlijk controversieel.

Volledig elektrisch vervoer kwestie van lange adem

Een transitie naar volledig elektrisch vervoer vergt helaas veel meer tijd en investeringen dan beleggers denken, zo schrijft Simon Webber, Lead Portfolio Manager bij de Britse vermogensbeheerder Schroders, in een blik op de markt.

"Het vervangen van voertuigen met een verbrandingsmotor door elektrisch aangedreven voertuigen gaat meerdere decennia duren", verwacht Webber. Hij ziet daar twee redenen voor. Enerzijds bestaat nog niet de capaciteit om voldoende accu's te produceren.

De eerste 'Gigafactory', gebouwd door Tesla, kostte naar schatting 5 miljard dollar voor een 50GWh-fabriek. "Toekomstige accufabrieken kosten wellicht slechts 60 procent van deze eerste fabriek, maar dan zijn de cumulatieve uitgaven die nodig zijn om de auto-industrie volledig om te zetten naar elektrische voertuigen nog altijd meer dan 400 miljard dollar", aldus Webber. "Tijdens de transitie zullen zeer grote (nieuwe) markten worden gecreëerd op het gebied van batterijcomponenten, elektronica en elektromotoren, maar ook gaan bestaande markten verloren."

De tweede vertragende factor is volgens Webber het feit dat auto's een levensduur van meer dan vijftien jaar hebben. Het vervangen van de wereldwijde autovloot duurt daardoor jaren. "Zelfs al heeft 25 procent van de verkochte nieuwe auto's in 2030 elektrische aandrijving, dan nog maken zij slechts 11 procent uit van de totale autovloot. In 2040 is 75 procent van de nieuwe auto's elektrisch, maar rijdt minder dan 45 procent van alle auto's op stroom."

Volgens Webbers berekeningen stoot in 2040 dus nog altijd de meerderheid van de auto's broeikasgassen uit. "De enige manier om dat te voorkomen is een gedwongen vervroegd einde maken aan de levensduur van voertuigen met een verbrandingsmotor."

Wat denkt u?

Grondstoffen in dit artikel

Palladium 1.523,00 -1,50
-0,10
Platinum 813,00 -3,50
-0,43
pagehit