GRONDSTOFFEN 18-4-2019 16:45:22

Is de wederopstanding van de grondstofprijzen allemaal gebakken lucht?


Fotobron: Pixabay

(finanzen.nl) - Volgens het team van grondstofeconomen van ABN Amro hebben de handelsbesprekingen nog steeds een positief effect op de meeste grondstoffenprijzen. De toenames in de grondstofprijzen worden echter kleiner.

Het prijsverloop van de verschillende grondstoffen week de afgelopen maand sterk van elkaar af. De WTI-olieprijs steeg met 9 procent, terwijl de aardgasprijs daalde met 8 procent in dezelfde periode. Metalenprijzen zoals goud en aluminium daalden met 2 procent. De koperprijs bleef stabiel afgelopen maand. De prijzen op graanmarkten, zoals tarwe, maïs en sojabonen, daalden door voldoende beschikbaarheid.

Wat de markten drijft

Maar Recente positieve Chinese macrocijfers zorgden voor een opleving van het sentiment in veel grondstofmarkten en grondstofprijzen. Vooral de prijzen in de industriële grondstofmarkten namen sterker toe.

Voor de langere termijn voorzien ABN Amro's grondstofeconomen stijgende prijzen in de meeste grondstofmarkten, met name gedreven door de goede fundamentele basis. Gezien de hoge mate van (economische) onzekerheid zullen de toenames in grondstofprijzen wel beperkt blijven.

Energie: prijsstijgingen in olie zetten door (de focus richt zich op Iraanse sancties en op de reactie van de OPEC)

Een gemiddelde Brent-olieprijs van 70 dollar per vat in 2019. Dat is de inschatting. Bij de huidige niveaus doemen zowel opwaartse als neerwaartse risico's op.

De neerwaartse risico's gaan vooral over de opmerkingen van Donald Trump tegenover de OPEC om de productie te verhogen en de olieprijs te verlagen. De opwaartse risico’s zijn toe te schrijven aan een mogelijke handelsovereenkomst tussen de VS en China en onvoldoende investeringen in toekomstige exploratie van (voornamelijk) zware olie.

Edelmetalen: hogere prijzen voor goud, zilver en platina

"We blijven positief over goudprijzen", zo stellen de experts van de grootbank. Er wordt namelijk uitgegaan van een zwakkere Amerikaanse dollar, minder agressieve centrale banken en een meer constructieve kijk op de Chinese yuan. Ook het technisch beeld is positief.

Deze ontwikkelingen werken ook grotendeels positief door op de zilverprijs. Door een minder gunstig economisch vooruitzicht is het opwaarts potentieel in grondstofprijzen hier echter lager. En platina wordt nog steeds als het goedkope en het meest aantrekkelijke edelmetaal beschouwd.

Basismetalen: het optimisme rondom de handelsbesprekingen tussen de VS en China blijven positief voor basismetaalprijzen

Beleggers wachten nog steeds op de handelsresolutie van de VS en China. Zodra de gesprekken resulteren in een deal, zullen de prijzen verder stijgen. Een positief resultaat is echter al grotendeels ingeprijsd in de grondstofprijzen.

Bij ABN Amro denkt men dat de prijzen van basismetalen in 2019 verder zullen stijgen. "De fundamentele basis in de meeste basismetaalmarkten is nog steeds goed. Daarnaast geeft onze verwachte verzwakking van de Amerikaanse dollar (EUR/USD 1,16 eindejaars 2019) ook steun aan basismetaalprijzen."

Ferrometalen: markten blijven geplaagd door overcapaciteit

Beschikbaarheid van staal, ijzererts en cokeskolen blijft voorlopig goed. Dit heeft een neerwaarts effect op deze grondstofprijzen. De vraag naar staal groeit nog steeds wereldwijd, voorzien de grondstofeconomen.

Het groeitempo vertraagt echter door een verdere afkoeling van de Chinese economie en de onzekerheden in de wereldhandel. Overcapaciteit blijft nog steeds een probleem.

Zowel China als Europa produceren op jaarbasis te veel staal. China heeft ambitieuze plannen om de staalcapaciteit tegen het einde van 2020 met 150 miljoen ton te verminderen. Dit helpt om de wereldwijde staalmarkt opnieuw in balans te brengen. Dit zal uiteindelijk de prijzen weer opdrijven.

Agrarische grondstoffen: Voldoende beschikbaarheid in veel markten voor landbouwgrondstoffen

De druk op grondstofprijzen in een aantal agrarische markten valt vooral te verklaren door de hoge beschikbaarheid, aldus de kenners bij ABN Amro. Zo is het aanbod in de tarwe-, mais- en sojabonenmarkten momenteel goed. Dit heeft voor prijsdruk gezorgd. Ook in de suiker-, cacao- en koffiemarkt is momenteel voldoende aanbod.

De vooruitzichten voor de vraag naar granen blijft echter goed. Dat verklaren ze bij ABN Amro deels door de hogere productie van ethanol. De vraag naar suiker staat in westerse economieën onder druk, maar heeft meer groeipotentie in Azië. Ook de vraag naar cacao en koffie blijft robuust, mede dankzij de huidige relatief lage prijzen.

Wat denkt u?

pagehit