GRONDSTOFFEN 9-5-2019 11:53:00

Jeroen Blokland: 'Grondstoffen zijn aantrekkelijkst bij inverse rentecurve'


Fotobron: Robeco

(finanzen.nl) - "Bedrijfsobligaties en wereldwijde aandelen zijn in een periode waarbij sprake is van een omgekeerde rentecurve (oftewel een inverse rentecurve) doorgaans de minst aantrekkelijke beleggingen", aldus multi-assetbelegger Jeroen Blokland. "En de prestaties van goud verschillen sterk."

Hij trekt zijn conclusies op basis van een analyse van de laatste zeven recessies in de Verenigde Staten, beschreven in een outlook van Robeco voor de maand mei. Grondstoffen zijn met een gemiddeld 'pre-recessie'-rendement van 7 procent de enige beleggingscategorie die na de inversie van de rentecurve veel beter scoort dan het gemiddelde jaarrendement van 2,8 procent (in de onderzochte periode 1980-2008). "Dit sluit aan bij het ‘laat-cyclische’ karakter van grondstoffen."

Goud reageert altijd afwijkend

Blokland onderzocht het rendement op beleggingcategorieën in de periode tussen de 'omkering' van de rentecurve (een verschijnsel dat doorgaans als recessievoorspeller geldt en zich afgelopen maart in de VS voordeed) en de eerste dag van de daaropvolgende recessie. De omgekeerde rentecurve toont overigens tevens aan dat, door rentetarieven te verhogen, centrale banken trachten de economie af te koelen.

De omgekeerde rentecurve betekent volgens de Robeco-specialist niet dat beleggingen per definitie een negatief rendement geven. Tussen het moment dat de rentecurve invers werd en de start van de recessie is het rendement op verschillende beleggingscategorieën gematigd.

Het rendement wijkt enigszins af, maar niet in extreme mate, betoogt Blokland. "Geen enkele beleggingscategorie vertoont ernstige en structurele zwakte na de inversie. Alleen goud zette in drie van de vijf inversieperiodes een negatief resultaat neer. Maar goud reageert altijd behoorlijk afwijkend."

Voorzichtig zijn met bedrijfsobligaties

Daarnaast toont de analyse aan dat beleggers voorzichtig moeten zijn met bedrijfsobligaties en wereldwijde aandelen in een laat-cyclische fase. Het gemiddelde jaarrendement op wereldwijde aandelen is in zo'n periode minder dan de helft van dat in de totale onderzoeksperiode.

Dit kan worden verklaard door de defensieve aard van de Amerikaanse aandelenmarkt en doordat andere regio's sterk afhankelijk zijn van de Amerikaanse economie. Blokland: "De VS hoeft alleen maar te niezen om de rest van de wereld verkouden te maken."

Ook Amerikaanse bedrijfsobligaties doen het relatief slecht in de periode die voorafgaat aan een recessie. "Dit past bij de waarneming dat credits het laat in de cyclus moeilijk hebben, omdat de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve de korte rente verhoogt en er vaak veel vreemd vermogen op de balans staat."

Wat denkt u?

pagehit