GOUD 6-3-2019 11:20:00

Technische factoren geven ook aan dat goud verder kan stijgen


Fotobron: Pixabay

(finanzen.nl) - Een eerdere prognose van WisdomTree's voor de goudprijs was voornamelijk gebaseerd op fundamentele factoren en niet zozeer op technische factoren. Dat brengt Christopher Gannatti, hoofd research, in een nieuwe analyse naar voren.

Er zijn verschillende marktontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de goudprijs. Doorgaans zijn de belangrijkste factoren volgens Gannatti: het beleid van de Federal Reserve, de inflatie, de dollarkoers, de obligatierente (met name van de US 10-jaars Treasury) en posities van futures in goud.

"Hoewel dit de belangrijkste fundamentele factoren zijn die de goudprijs verklaren, zijn zij niet de enige", aldus Gannatti. Hij vindt het verstandig dat beleggers ook technische factoren in ogenschouw nemen.

Denk aan de verhouding tussen goud en Amerikaanse aandelen, tussen goud en Amerikaanse staatsobligaties en tussen goud en de Amerikaanse dollar die bijdragen aan het verklaren van de goudprijs. "Beleggers zouden ook deze technische factoren in hun afweging kunnen meenemen als zij overwegen in of uit goud te stappen."

[1] Ratio goudprijs - Amerikaanse aandelen

Sinds eind 2009 zijn er twee dominante trends in de relatie tussen de prijs van goud en Amerikaanse aandelen, zoals de prestaties van de S&P 500 laten zien.

=> Van 31 december 2009 tot 22 augustus 2011 steeg de goudprijs op jaarbasis met bijna 40 procent, terwijl de S&P 500 slechts 1 procent per jaar steeg.

=> Van 22 augustus 2011 tot 8 februari 2019 steeg de S&P 500 met ongeveer 14 procent per jaar, terwijl de goudprijs bijna 5 procent per jaar verloor.

Amerikaanse aandelen presteren sinds 2011 sterker dan de meeste andere activaklassen, inclusief goud. "Maar de verhouding tussen de goudprijs en de S&P 500 laat een dalend wigpatroon zien. De prestaties van Amerikaanse aandelen waren recentelijk sterk genoeg om de lijn onder de ondergrens van de dalende wig te duwen."

Deze beweging was naar zeggen van Gannatti van korte duur. En technisch analisten hebben opgemerkt dat wanneer dit soort bewegingen niet in staat zijn om een trend te bestendigen, een omgekeerde beweging vrij snel kan plaatsvinden. "Dit suggereert dat goud op korte termijn mogelijk beter zou kunnen presteren dan Amerikaanse aandelen."

[2] Ratio goudprijs - langlopende Amerikaanse staatsobligaties

Een van de grote discussies onder beleggers vandaag de dag heeft betrekking op de vraag waar de Amerikaanse rente, met name de lange rente, naartoe kan gaan vanaf het huidige niveau.

"Vanaf het begin van de jaren tachtig tot nu is de trend duidelijk neerwaarts gericht, wat heeft geleid tot enorme koersstijgingen voor obligatiebeleggers", stelt Gannatti. "Nu de rentetarieven echter dicht bij het historische dieptepunt liggen, wordt er doorgaans van uitgegaan dat de komende 10 of 20 jaar er heel anders zullen uitzien dan de laatste 30 tot 40 jaar."

=> Van 2004 tot 2011 presteerde de goudprijs beter dan langlopende Amerikaanse staatsobligaties, wat resulteerde in een opwaartse trend in de ratio.

=> Vanaf 2011 tot ongeveer 2014 presteerden langlopende Amerikaanse staatsobligaties beter dan goud, wat resulteerde in een neerwaartse trend in de ratio.

=> Vanaf 2014 lijkt de trend weer gekeerd en is de goudprijs opnieuw beter gaan presteren dan langlopende Amerikaanse staatsobligaties.

Hoewel deze ratio niet kan garanderen dat de goudprijs in de toekomst beter zal presteren dan langlopende Amerikaanse staatsobligaties, denkt Gannatti dat de ratio een interessante manier is om rekening te houden met de historische context op langere termijn en de relatie tussen de twee activa.

[3] Ratio goudprijs - Amerikaanse dollar

Goud (en vele andere grondstoffen) wordt geprijsd in Amerikaanse dollars, wat leidt tot een natuurlijke neiging van de goudprijs om te stijgen naarmate de waarde van de Amerikaanse dollar daalt. Gannatti: "Sinds het einde van de jaren zestig zijn er vier periodes van aanzienlijke waardevermindering van de Amerikaanse dollar geweest. De goudprijs is in deze periodes sterk gestegen."

Hij wijst erop dat recentelijk zich een patroon heeft ontwikkeld dat lijkt op patronen die in het verleden waarneembaar waren voordat de Amerikaanse dollar daalde en de goudprijs vervolgens steeg.

Dit patroon is geenszins een garantie voor toekomstige prestaties, zo benadrukt Gannatti, maar het analyseren van de langetermijnrelatie tussen de Amerikaanse dollar en goud is nuttig gebleken naast de dagelijkse prijsanalyse, waaraan iedereen gewend is geraakt.

Wat denkt u?

Grondstoffen in dit artikel

Goud 1.345,30 -1,18
-0,09
pagehit