Ripple kopen? Dit zijn de mogelijkheden
OBLIGATIES 30-11-2016 10:05:18

'ECB gaat aankoopprogramma verlengen vanwege te lage inflatie'


Fotobron: ECB (CC BY-NC-ND 2.0)

Woensdag worden de inflatiecijfers van november gepubliceerd maar volgens Stephanie Kelly, econoom Europa bij Standard Life Investments hoeven geen opwaartse verrassingen verwacht te worden. Afgelopen oktober steeg de consumentenprijsinflatie 0,5 procent op jaarbasis; de grootste stijging sinds april 2014.

Energieprijzen

De zwakke inflatiecijfers van de afgelopen jaren worden vooral veroorzaakt door de energieprijzen die eind 2014 sterk daalden en eind 2015/begin 2016 opnieuw de weg naar beneden vonden. Grondstoffenprijzen trokken weer aan sinds begin dit jaar en zijn de afgelopen maanden in het algemeen stabiel gebleven.

Deze prijsstabiliteit zorgt er volgens Kelly voor dat het desinflationaire effect dat lagere energieprijzen veroorzaken uit de inflatiecijfers op jaarbasis verdwijnt.

Naarmate de basiseffecten van lagere energieprijzen in de komende maanden uit de data wegspoelen, verwacht de econoom van Standard Life dat de nominale inflatie convergeert met de kerninflatie die in oktober onveranderd op 0,8 procent op jaarbasis bleef staan.

Kerninflatie

De kerninflatie is en zal hoger blijven noteren dan de geaggregeerde nominale inflatie omdat energieprijzen hier niet in worden meegenomen, maar beide cijfers blijven ver uit de buurt van de inflatiedoelstelling van 2 procent van de ECB. Kelly verwacht een gemiddelde nominale inflatie van 1,2 procent in 2017. Een behoorlijke stijging vergeleken met de 0,2 procent inflatie van 2016, maar nog altijd is het cijfer te laag. Waarom?

Arbeidsmarkt

Normaliter ontstaat er opwaartse druk op lonen, reële arbeidskosten per eenheid product en uiteindelijk consumentenprijzen als reservecapaciteit op de arbeidsmarkt verdwijnt. De arbeidsmarkt is behoorlijk hersteld de afgelopen jaren; de werkloosheid is gedaald van 12,1 procent in 2013 naar 10 procent in 2016, het laagste punt van de afgelopen 5 jaar.

Evenwichtswerkloosheid

De OESO schat dat de NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) of evenwichtswerkloosheid in de Eurozone 9,4 procent bedroeg in 2015. Met andere woorden, de reservecapaciteit daalt, maar hij moet nog verder dalen.

Aan de andere kant, de NAIRU is moeilijk in te schatten. Arbeidsmarkthervormingen in Frankrijk en Italië kunnen de NAIRU verlagen door de werkgelegenheid te stimuleren. Daardoor zou toenemende inflatiedruk kunnen uitblijven. Structurele hervormingen hebben niet direct maar met enige vertraging effect en van tevoren is het moeilijk in te schatten hoe effectief zij zullen zijn. 

Verlenging aankoopprogramma

Hoe dan ook, zelfs als evenwichtswerkloosheid wordt bereikt, zal het nog wel even duren voordat dit zich vertaalt in toenemende loondruk en stijgende consumentenprijsinflatie. Met de inflatie nog ver weg van haar doelstelling, verwacht Kelly dat de ECB tijdens de eerstvolgende meeting op 8 december aankondigt het aankoopprogramma van obligaties te zullen verlengen.

Wat denkt u?

pagehit