De bitcoin is binnen een jaar meer dan 1.000 procent in waarde gestegen. Lees onze bijdrage: Makkelijk bitcoins kopen? Dit zijn de mogelijkheden
OBLIGATIES 9-12-2016 16:25:11

ECB is wel met afbouwen begonnen, zegt PIMCO


Fotobron: Flickr, ECB licence CC BY-NC-ND 2.0

De ECB heeft deze week besloten om het aankoopprogramma te verlengen met negen maanden en het maandelijkse bedrag vanaf april te verlagen van 80 miljard naar 60 miljard euro. Dat betekent dat het afbouwen is begonnen, zegt ECB-volger Andrew Bosomworth, hoofd portefeuillebeheer van PIMCO in Duitsland.

De centrale bank gaat weliswaar 540 miljard euro extra aan beleggingen opkopen, wat meer is dan de 480 miljard euro bij een (door de markt verwachtte) verlenging van zes maanden maal 80 miljard euro, maar een verlaging van het maandelijkse bedrag komt volgens Bosomworth nu eenmaal neer op afbouwen. ECB-president Mario Draghi beweert daarentegen dat er van afbouw geen sprake is.

Programma kan nog altijd worden uitgebreid

Het besluit van de ECB is volgens Bosomworth echter genuanceerder dan de discussie over wel of geen afbouw. Zo zal de centrale bank het programma uitbreiden in termen van omvang en/of duur als de omstandigheden verslechteren.

Bovendien houdt de bank de mogelijkheid open om het opkoopprogramma voort te zetten tot het eind van volgend jaar "of daarna, indien nodig, en in elk geval zo lang we veranderingen blijven zien in het inflatietraject die in lijn zijn met de inflatiedoelstelling." Dat roept volgens Bosomworth de vraag op: wat is precies de inflatiedoelstelling en hanteert de ECB nu een nieuwe inflatiedoelstelling?

Nieuw inflatiedoel van 1 procent?

De inflatiedoelstelling van de ECB is niet rechttoe-rechtaan. Officieel bestaat er volgens Bosomworth zelfs geen. Er is een doel voor de prijsstabiliteit, die is geformuleerd als een HICP (geharmoniseerde index van consumentenprijzen) van "vlak onder de 2 procent."

De ECB voorspelt een HICP van 1,3 procent voor komend jaar, van 1,5 procent in 2018 en 1,7 procent in 2019. Dat is gemiddeld 1,5 procent, terwijl de inflatie in het afgelopen jaar slechts 0,2 procent bedroeg. Vervangt dus een inflatie van 1 procent de doelstelling van vlak onder de 2 procent?, vraagt Bosomworth zich af.

Ambitieuze inflatiedoelstelling

PIMCO ziet het ECB-besluit om het bedrag van de maandelijkse aankopen te verlagen in ieder geval als een onderkenning dat 2 procent een ambitieuze inflatiedoelstelling is, althans: voor het enigszins gemankeerde instrument van obligatieaankopen.

Dit versterkt de voorzichtigheid van de obligatiebelegger bij het beleggen in eurozonelanden met veel schuld en weinig groeipotentie voor de lange termijn. Een lage nominale groei maakt het namelijk moeilijker om schulden tegenover inkomsten te stabiliseren. Nu de ECB gas terugneemt, is het volgens PIMCO aan de regeringen om structurele maatregelen te nemen om de groei te stimuleren.

Een "onzichtbare" renteverlaging

Wat PIMCO nog voorzichtiger maakt, is dat de ECB heeft besloten om de verdeelsleutel van het opkoopprogramma niet flexibeler te maken. In plaats daarvan is de deur open gezet voor het aankopen van obligaties met yields die lager zijn dan de depositorente - die de ECB op min 0,4 procent heeft laten staan - en voor obligaties met een looptijd van een jaar.

De uitbreiding van de mogelijke aankopen zitten volgens Bosomworth vooral aan de voorkant van de curve, en gecombineerd met de voorkeur die sommige nationale centrale banken hebben uitgesproken voor het aankopen van korter lopende obligaties, betekent dit een ondersteuning van een steilere rentecurve.

"Deze aanpassingen - die feitelijk neerkomen op een "onzichtbare" renteverlaging (zonder een daadwerkelijke verlaging van de beleidsrente) en een steilere rentecurve - zullen de rentemarges voor banken verbeteren, wat de ECB helpt bij het overbrengen van het ultra-lage rentebeleid naar de reële economie", aldus Bosomworth.

Wennen aan groei en inflatie van rond 1 procent

Het economisch herstel van de eurozone ligt volgens PIMCO nog steeds op koers, maar beleggers kunnen maar beter wennen aan groei- en inflatiepercentages van rond de 1 procent. "Kijk uit voor landen met hoge schulden die zelfs met zulke lage drempels moeite hebben", waarschuwt Bosomworth.

Wat denkt u?

pagehit