Ripple kopen? Dit zijn de mogelijkheden
DIVIDENDTAKS 29-8-2018 10:53:51

Particulieren betalen ruim 130 miljoen euro per jaar voor afschaffing dividendbelasting


Fotobron: Pixabay

(finanzen.nl) - Shell, Unilever en AkzoNobel steunen de afschaffing van de dividendbelasting, maar dat is nogal wiedes. Jarenlang lobbyden ze hiervoor. De Dutch Fund and Asset Management Association, afgekort Dufas, vindt de maatregel die het kabinet wil nemen maar niks.

Deze organisatie heeft berekend dat de afschaffing van de dividendbelasting particuliere beleggers jaarlijks meer dan 130 miljoen euro gaat kosten. Volgens Dufas is er weinig aandacht voor de negatieve gevolgen voor miljoenen Nederlandse particulieren.

Kabinet heeft oogkleppen op

Dufas, is de belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggings- en bewaarinstellingen. Vanuit deze club is er verschillende keren aandacht gevraagd voor de positie van Nederlandse beleggers in Nederlandse beleggingsfondsen.

Daarbij heeft Dufas voorgesteld om de dividendbelasting in ieder geval te handhaven voor de Nederlandse beleggingsfondsen om de onbedoelde negatieve impact voor Nederlandse beleggers te voorkomen.

Daarop heeft het kabinet in antwoord op Kamervragen geantwoord dat de dividendbelasting handhaven voor 300 tot 400 inhoudingsplichtigen niet opweegt tegen de uitvoeringskosten en dat handhaving leidt tot een budgettaire derving. Beide argumenten overtuigen niet, vindt de belangenorganisatie.

Hogere belastingdruk voor beleggers

Dufas benadrukt dat het de maatschappelijke functie van beleggingsfondsen is om de particuliere belegger in staat te stellen te beleggen volgens het principe van risicospreiding, onder andere als toekomstvoorziening. "Het doel van het Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) regime is er voor te zorgen dat de Nederlandse particulier die belegt via een beleggingsfonds per saldo fiscaal hetzelfde wordt behandeld als een Nederlandse particulier die direct op de beurs belegt."

Anders gezegd: beleggen via een beleggingsfonds mag volgens Dufas geen extra belasting tot gevolg hebben voor de Nederlandse belegger (anders dan de normale inkomstenbelasting). "Hoewel het wellicht contra-intuïtief klinkt, leidt afschaffing van de dividendbelasting juist wel tot een verhoging van de belastingdruk voor de Nederlandse particuliere belegger."

Dat komt doordat enerzijds de verrekening van bronbelasting verloren gaat, en anderzijds doordat de toegang tot lagere buitenlandse bronbelasting via Nederlandse belastingverdragen in gevaar komt.

Verrekening bronbelasting

Net als particuliere beleggers die rechtstreeks beleggen, kan een beleggingsfonds (via de afdrachtsvermindering in de dividendbelasting) de resterende buitenlandse bronbelasting verrekenen, zo schetst Dufas.

"Dat kan een beleggingsfonds na afschaffing van de dividendbelasting voor beleggingsfondsen niet meer. De afdrachtvermindering is immers een regeling binnen de dividendbelasting. Dit leidt tot een additionele verhoging van de belastingdruk voor de particuliere fondsbelegger."

Alleen al het vervallen van de afdrachtsvermindering leidt volgens Dufas in veel gevallen tot een verlaging van het rendement van 0,30 procent tot 0,50 procent per jaar voor de Nederlandse particulieren. Zo komt de belangenvereniging op de becijferde lastenverzwaring voor de Nederlandse belegger van ruim 130 miljoen euro per jaar. "Bij verlies van de voordelen van de belastingverdragen bedraagt deze een veelvoud hiervan."

Toegang tot belastingverdragen

Beleggingsfondsen hebben onder het FBI regime in beginsel recht op toepassing van dezelfde buitenlandse bronbelastingtarieven als de Nederlandse particuliere belegger (vaak 15 procent). Dit is naar verdragslanden altijd verdedigd met het argument dat de FBI verplicht is de jaarlijkse winsten uit te keren aan de beleggers onder inhouding van 15 procent Nederlandse dividendbelasting.

"Hierdoor wordt voorkomen dat deze beleggingsfondsen worden misbruikt door buitenlandse beleggers", aldus Dufas. Zij vreest dat verdragslanden de afschaffing van de dividendbelasting op deze jaarlijkse winstuitkeringen aangrijpen om deze Nederlandse beleggingsfondsen de toegang tot de belastingverdragen te ontzeggen.

Goede oplossing nodig

Door de dividendbelasting te behouden voor beleggingsfondsen wordt ook voorkomen dat Nederland een doorstroomfunctie krijgt voor beleggingskapitaal, stelt de belangenvereniging.

Dufas wil een goede oplossing voor beleggingsfondsen. Zij roept dan ook op om de dividendbelasting voor beleggingsinstellingen te handhaven of in ieder geval tijd en ruimte te creëren om na te denken over een oplossing voor deze beleggingsfondsen.

Wat denkt u?

pagehit