Ripple kopen? Dit zijn de mogelijkheden
RENTE 7-6-2019 13:45:39

'Rente in het eurogebied blijft nog heel lang laag"


Fotobron: Freeimages.com

(finanzen.nl) - Vermogensbeheerder Achmea Investment Management gaat in zijn recentste basisscenario deze week uit van Lage rente, Lage Inflatie en ook de Lage groei. Kortom, een 3L-scenario.

Leningen met een lange looptijd houden nog jaren een laag effectief rendement denkt Achmea IM. Het effectieve rendement op de Duitse 10-jarige staatslening is nu ongeveer 0,2 procent negatief. Voor de komende vijf jaar gaat Achmea IM uit van een gemiddelde rente van 0,75 procent.

Iets hoger dan nu, maar historisch gezien nog zeer laag. Een welkome rentestijging voor pensioenfondsen en andere beleggers die graag in obligaties beleggen lijkt er voorlopig niet in te zitten.

Sinds 2016 hanteerde Achmea IM als basisscenario Reflatie. De economische groei en inflatie zouden weer normaliseren. Mede dankzij de enorme monetaire stimulering. Dat zou de lange rente ook weer opstuwen.

Achmea komt inmiddels tot andere inzichten en kent vier groepen van factoren waarom de rente laag zal blijven.

1. Macro-economische factoren

De groei in de eurozone zal de komende jaren lager zijn dan we gewend waren. Dit heeft te maken met demografische factoren zoals vergrijzing en ook met gematigde productiviteitsontwikkeling. De inflatie kan laag blijven door globalisering en technologische ontwikkelingen.

2. Monetair beleid blijft ruim

Het monetaire beleid was na de financiële crisis zeer ruim en zal dat nog een tijd blijven. De ECB hanteerde zeer lage beleidsrentes en het opkoopprogramma van obligaties heeft de kapitaalmarktrentes gedrukt.

Achmea IM merkt ook op dat het monetaire beleidsreacties asymmetrisch zijn. Als de Europese economie herstelt draait de ECB de geldkraan nauwelijks dicht. Maar als het even tegenzit wil de ECB nog wel stimuleren. De ruimte daarvoor is inmiddels beperkt, de rente staat al heel laag. Achmea verwacht dat de ECB de komende jaren een ruim monetair beleid blijft voeren, vanwege de gematigde inflatie en de hoge schulden.

3. Excess savings: we sparen te veel

De besparingen zijn hoog ten opzichte van de investeringen (excess savings). Dit zorgt ervoor dat rentes laag blijven.

Ook hier spelen demografische factoren. De groep mensen tussen 40 en 65 jaar groeit, die groep spaart graag en veel. De groep jongeren die leent voor bijvoorbeeld studie wordt kleiner.

Economische onzekerheid over bijvoorbeeld oudedagsvoorzieningen leiden er ook toe dat mensen meer geld opzij willen zetten. Bij een lage rente wil je meer geld op de bank hebben om straks je pensioen aan te vullen.

4. Overige factoren

Het aanbod van veilige beleggingen in de eurozone is relatief beperkt volgens Achmea IM. Landen als Duitsland en Nederland die gelden als veilige financiële plekken worden overspoeld door kapitaal. Staatsobligaties van dergelijke landen zijn gewild wat de prijs opdrijft en de rente dus laag houdt.

Dit effect wordt versterkt door regelgeving die institutionele beleggers verplicht een deel van het vermogen in veilige staatsobligaties te beleggen.

Beleggers vluchten wanneer er problemen in de eurozone zijn naar Duitse staatsobligaties. Dit 'safe haven'-effect drukt de Duitse kapitaalmarktrente nog verder.

Effecten van lage rente

Een lage rente heeft gevolgen voor beleggers en voor consumenten. Business Insider beschrijft in een recent artikel een aantal mogelijke effecten voor vooral particuliere huishoudens.

De lage rente heeft gevolgen voor bijvoorbeeld besparingen en voor schulden.

Wat denkt u?

pagehit