Ripple kopen? Dit zijn de mogelijkheden
HYPOTHEKEN 6-6-2019 10:27:46

Waarom Deense hypotheekobligaties net zo goed in de kijker zouden moet staan als Genmab


Fotobron: Pixabay

(finanzen.nl) - Beleggers in Europese obligaties worden geconfronteerd met lage of zelfs negatieve rendementen, waardoor ze kunnen concluderen dat er in de Europese vastrentende markt geen kansen meer zijn. 's Werelds grootste obligatiebelegger Pimco, bij monde van portfoliomanager Lorenzo Pagani en obligatiestrateeg Tina Adatia, ziet wel degelijk mogelijkheden en prijst onder meer obligaties met Deense hypotheken als onderpand aan.

Deze hypotheekobligaties renderen beter dan traditionele staatsobligaties, aldus Pagani en Adatia, en dat "bij een laag risico". Volgens de twee vond er in de tweehonderd jaar dat deze hypothecaire leningen bestaan nog geen enkele default (wanbetaling) plaats, zo stellen ze in een analyse.

Uniek kenmerk van deze obligaties

"Over het algemeen bieden de Deense hypotheekobligaties een van de hoogste rendementen in Europa, ongeveer 1,5 procent (in euro gemeten), ruim boven andere obligaties met een AAA-rating, waarvan de meeste met een vergelijkbare looptijd minder dan nul procent opleveren."

Het extra rendement is volgens Pagani en Adatia gebaseerd op een uniek kenmerk van deze obligaties. "De uitgever ervan heeft het elk kwartaal het recht om de obligatie af te lossen (tegen de nominale waarde). Dit gegeven leidt tot onzekerheid over de looptijd van de obligatie (die kan variëren van slechts enkele jaren tot vele jaren). De looptijd van de obligatie is direct gerelateerd aan schommelingen in de marktrente. Als de rente daalt, dan neemt het aantal vroegtijdige aflossingen toe."

Snel over het hoofd gezien

De twee specialisten stellen dat in een scenario van een stabiel monetair beleid (de Deense centrale bank mikt op een stabiele koers van de kroon ten opzichte van de euro) is het risico van vroegtijdige aflossing echter laag, zodat beleggers in staat zijn om te beleggen in vastrentende waarden van hoge kwaliteit met een rendement van rond de 1,5 procent.

Deense hypotheken worden over het hoofd gezien door passieve beleggers, aldus Pimco, omdat ze niet zijn opgenomen in traditionele obligatie-indices. "Voor beleggers die het risico van vervroegde aflossing in kaart kunnen brengen en begrijpen, biedt het extra rendement voldoende compensatie voor het extra risico dat wordt genomen."

Wat denkt u?

pagehit