Privacy Policy

Wij waarderen uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze diensten. Finanzen.net GmbH hecht veel belang aan de bescherming en beveiliging van gegevens - we willen dat u zich bij ons veiligt voelt. Daarom streven wij ernaar om in overeenstemming met de relevante wetgeving rond gegevensbescherming uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Dit gebeurt door de beste en nieuwste technologieën. Lees nu welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en gebruiken. Houd er rekening mee dat u vanaf ons platform via links of reclame geleid kan worden naar andere leveranciers of partners, die op hun beurt hun eigen privacy-regels hanteren.

1. Persoonsgegevens

Onder persoonlijke gegevens zijn, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van Duitsland, die gegevens te verstaan die gebruikt worden om conclusies te trekken over uw gedrag op het platform..

2. Gegevens verzamelen en verwerken

Finanzen.net GmbH verzamelt en verwerkt gegevens om u in de toekomst een optimale dienstverlening te kunnen blijven bieden. Een analyse herleidbaar naar individuele personen vindt niet plaats. Bij een bezoek aan onze website wordt slecht het standaardadres van uw internetprovider, zoals IP-adres of URL, de naam van de website van waaruit u ons bezocht, de website die u bezoekt bij ons en de datum en duur van uw verblijf opgeslagen. Deze onderzoeken worden alleen intern verwerkt en niet gedeeld met derden. Ook worden er geen persoonlijke gebruikersprofielen aangemaakt. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt, bijvoorbeeld in statistieken over welke site het meest bezocht wordt. Zo kunnen we beter begrijpen welke informatie u zoekt bij ons. Deze gegevens zullen regelmatig worden verwijderd. Aanvullende persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden afzonderlijk en alleen gerapporteerd als u uitdrukkelijk hiervoor toestemming geeft om deze op te slaan, als onderdeel van gepersonaliseerde diensten. Dit gebeurt bijvoorbeeld in gesloten gebruikersgroepen in de sectie 'Myhome ", waarin u zich registreert voor de nieuwsbrief, voor het gebruik van een proefzending of gebruik kan maken van particuliere diensten van de finanzen.net GmbH. Hier zijn de corresponderende ‘verplichte velden’ die u invult, zodat altijd transparant is, welke gegevens u moet invoeren om opnieuw opgeslagen moeten worden om van de dienst gebruik te kunnen maken. Als u een dienst annuleert, worden uw bijbehorende gegevens gewist.

3. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

Al uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. De persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt om uw gevraagde diensten te verlenen, om uw vragen en de interne productie van statistieken te beantwoorden. De enige uitzonderingen zijn service aanvragen, die een toestemming bevatten voor het gebruik van de aanvullende gegevens en verzoeken van de overheid met een wettelijke basis. We zullen de met uw toestemming opgeslagen persoonlijke gegevens doorgeven op basis van contractuele afspraken met zakelijke partners en sponsors als dat in uw belang is, zoals bijvoorbeeld bij een loterij. Uiteraard zijn ook deze partners en sponsors gehouden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover wij adverteren op onze website voor andere bedrijven, zullen we deze reclame karakteriseren als reclame.

Ook zullen wij, wanneer u deze website verlaat, duidelijk maken dat u een andere site bezoekt. Als dit niet reeds duidelijk uit de tekst blijkt, zullen we een link bieden naar een externe website met de notitie "Externe link".

Finanzen.net GmbH zal niet zonder uw toestemming de gegevens overdragen aan niet-EU-landen, tenzij dat dit uitdrukkelijk door de BDSG is toegestaan.

4. Toestemming

Wij zullen uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens vastleggen. Indien nodig, zullen wij u laten weten wanneer en hoe u uw toestemming hebt gegeven. Als u niet uw toestemming heeft gegeven dan kunt u begrijpen dat u een bijpassend aanbod niet kan gebruiken.

5. Veiligheid gegevens

We maken gebruik van uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie tegen opzettelijke manipulatie, verlies of toegang door onbevoegde derden te beschermen. Deze worden, in lijn met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, en onder invloed van technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd. Toch willen we erop wijzen dat ondanks onze veiligheidsmaatregelen informatie die u vrijwillig via het netwerk verspreidt, kan worden gebruikt door anderen. We kunnen dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste gegevensoverdracht of onbevoegd gebruik door derden van uw gegevens.

6. Cookies / web analytics dienst Krux

Om onze producten en diensten efficiënter beschikbaar te maken, maken wij gebruik van cookies. Dat zijn kleine pakketjes van gegevens die tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen om uw identificatie mogelijk te maken. Cookies verzamelen anoniem gegevens over het gebruik van onze website - er zijn geen conclusies over uw persoon toegelaten. Zo kunnen we uw een gebruiksvriendelijk bezoek aanbieden. Daarnaast helpen cookies ons bij het in kaart brengen van de meest populaire onderdelen van onze site.

Afhankelijk van uw browser, wordt u gewezen op cookies of gevraagd deze toe te laten. Toch kunt u onze website gebruiken zonder cookies door instellingen in uw browser aan te passen. Als u cookies afwijst, kan het zijn dat u meer reclame te zien krijgt omdat deze gecontroleerd worden door cookies. Het is ook mogelijk dat u niet kunt gebruik maken van alle mogelijkheden van onze site.

Daarnaast wordt met de technologie van Krux Digital Inc, (181 South Park, # 2, San Francisco, CA 94107, VS) hierna ook te noemen "Krux") gegevens verzameld voor de gecontroleerde verspreiding van reclame. Hiertoe verzamelt Krux informatie over uw bezoek op basis van themagebieden slaat deze via cookies op. Deze informatie over uw internetgebruik wordt op meerdere websites verzameld om zo een ruwe inschatting welke reclame voor u mogelijk interessant is. De cookies zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie over u. U hebt het recht op elk moment van de registratie van gegevens stoppen door dit Krux systeem door gebruik te maken van de zogeheten opt-out mogelijkheid.

Een reeds gegeven toestemming (opt-in) kunt u ook te allen tijde intrekken voor toekomstig bezoeken. De opt-out cookie wordt ook opgeslagen in uw browser; deze heeft een looptijd van 5 jaar of tot het moment waarop uw internetbrowser cookies verwijdert. Voor meer informatie over privacy bij Krux kunt u gaan naar de pagina http://www.krux.com/pro/krux_privacy/consumer_choice/ of e privacy@krux.com. U kunt hier ook bezwaar maken tegen de cookie (opt-out).

Let op! De cookie niet verwijderen zolang het registeren niet wordt toegestaan. Als u de cookies zelf heeft verwijderd, moet u het proces toch herhalen.

8. Google Analytics

Daarnaast maken we gebruik van web analytics instrumenten van derden (bijvoorbeeld Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( "Google") en soortgelijke web analytics services), voor de ad hoc ontwerp voor websites. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies (zie Cookies).

De evaluatie en de verwerking van deze gegevens is zowel in landen van de EU als in landen die geen lid van de EU zijn (bijvoorbeeld Google Analytics in de VS).

De web analytics dienst zal de verzonden informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de website-activiteit voor ons en voor andere met website en internet gerelateerde diensten. De web analytics services kunnen deze informatie ook overdragen aan derden, als dit vereist is door de wet, of als derden deze verwerken in opdracht van de web analytics services. De web analytics services zal uw IP-adres niet combineren met andere web analytics services. Wij ontvangen alleen rapporten zonder koppeling met individuele personen. IP adressen worden geanonimeerd opgeslagen.

Voor meer informatie over Google Inc. en Google Analytics, kunt u terecht op: (http://www.google.com). Voor het privacybeleid van Google kunt u terecht op: http: //www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Als u informatie wil over de manier waarop u niet kan worden gevolgd door Google Analytics klikt u op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9. Integratie en gebruik van Facebook-plugins, zoals de "Like" button

We gebruiken in bepaalde gebieden op onze websites plug-ins van het sociale netwerk facebook.com. Een plugin is een computerprogramma dat wordt "geklikt" in een ander softwareproduct, waardoor de functionaliteit uit te breiden is. De "Like" knop, die geïntegreerd is op onze sites is zo’n vorm van een plug-in.

Facebook.com is een aanbod van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Mocht u één van onze sites bezoeken waarin een plug-in is geïntegreerd van Facebook, maakt u ook verbinding met de servers van Facebook.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de informatie automatisch wordt doorgegeven aan de Facebook-server via de herkenning van uw browser die u gebruikt om onze webpagina’s te bezoeken.

Als u bent ingelogd als lid van Facebook en onze sites bezoekt herkent Facebook u als gebruiker., Hetzelfde geldt voor het gebruik van plug-functies, zoals door te klikken op de "Like" button of commentaar in live stream widget. Ook hier wordt deze informatie gekoppeld aan uw Facebook-account. U kunt dit voorkomen door eerst bij Facebook uit te loggen vóór u onze sites bezoekt.

Uitgebreide informatie over de inzameling, opslag en het gebruik van uw gegevens door Facebook, de relevante uitoefening van uw rechten en de bescherming van uw privacy vindt u in het Facebook-privacybeleid http://de-de.facebook.com/policy.php en de Guidelines for Privacy http : //de-de.facebook.com/privacy/explanation.php.

10. De integratie en het gebruik van Google plugins zoals de + 1-knop

We gebruiken in bepaalde gebieden op onze websites plug-ins van het sociale netwerk plus.google.com. Een plugin is een computerprogramma dat wordt "geklikt" in een ander softwareproduct, waardoor de functionaliteit uit te breiden. De "+1" knop, die geïntegreerd is op onze sites biedt bijv. zo'n plugin is.

Uitgebreide informatie over de inzameling, opslag en het gebruik van uw gegevens door Google voor de betreffende uitoefening van uw rechten en de bescherming van uw privacy, zie het privacybeleid van Google http://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

Plus.google.com is onderdeel van © Google

11. Op interesses gebaseerd adverteren

Op onze website vindt u advertenties van het netwerk van Google, die gebaseerd zijn op interesses. Op basis van uw bezoeken aan onze website wordt gefilterd, welke sites voor u interessant zijn - dus welke reclame die daar bij past, zal worden getoond. Hiervoor kunnen gebruikers worden onderverdeeld in diverse groepen. Adverteerders zijn hierdoor in staat hun doelgroepen te bereiken met reclame die voor de gebruiker relevant is en is afgestemd op diens interesses.

13. Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

14. Contact & Recht

Als u nog vragen of opmerkingen over privacy kunt u contact met ons op. U kunt informatie over de opgeslagen over u zal op elk moment gegevens te verkrijgen. Indien nodig, kunt u schrijven naar:

finanzen.net GmbH

Gartenstraße 67

76135 Karlsruhe

Tel. 0721/16 17 66-0

www.finanzen.net

15. Rechten

Bovendien kunt u uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens herroepen door contact op te nemen met bovenstaand adres.