Privacy Policy

Dank voor uw bezoek aan onze website en voor de getoonde interesse in onze diensten. Finanzen.net GmbH, licentiegever van finanzen.nl, hecht veel belang aan gegevensbescherming en -beveiliging. Wij willen dat u zich bij ons volledig veilig en geborgen voelt. Wij streven er daarom naar uw privacy te beschermen en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit gebeurt met behulp van de best mogelijke en nieuwste technologieën. Hier kunt u zien welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en gebruiken. Houd er rekening mee dat u ook via hyperlinks toegang kunt krijgen tot andere aanbieders, samenwerkingspartners en websites van derden, die op hun beurt onderworpen zijn aan verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming.

1. Persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het DSGVO hebben persoonsgegevens betrekking op informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. Gegevensverzameling en -verwerking / Logbestanden

Finanzen.net GmbH verzamelt en verwerkt als technische site-operator informatie om u ook in de toekomst optimale diensten te kunnen blijven aanbieden. Een persoonlijke evaluatie van uw gegevens vindt in principe niet plaats.

Als u onze website bezoekt, wordt standaard alleen gegevens van uw internetprovider opgeslagen, zoals uw IP-adres of URL, de naam van de website van waaruit u ons bezoekt, de website die u vanuit onze site benadert, en de datum en duur van uw verblijf. Daarnaast worden productdata geregistreerd over bijvoorbeeld de versie van de gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer. Deze gegevens worden alleen intern verwerkt en niet doorgegeven aan derden. Dit betekent ook dat er geen persoonlijke gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Deze informatie wordt alleen intern gebruikt, bijvoorbeeld om statistieken te verzamelen over welke webpagina’s het meest bezocht worden. Dit helpt ons beter te begrijpen welke informatie u zoekt en bij ons wilt vinden. Wij gebruiken deze gegevens voor de werking van onze website, in het bijzonder om fouten op de website op te sporen en te elimineren, om het gebruik van de website te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen. (Rechtsgrond: artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van het DSGVO). Deze gegevens worden regelmatig gewist.

Verdere persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, indien van toepassing, worden apart opgeslagen en alleen als u hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat in het kader van gepersonaliseerde diensten.

Als onderdeel van onze nieuwsbrief-diensten worden de noodzakelijke gegevens worden in het kader van de nieuwsbriefregistratie als zogenaamde verplichte velden gemarkeerd - zodat u altijd weet welke gegevens u moet invoeren, en welke met uw toestemming worden opgeslagen en verwerkt om van de betreffende dienst gebruik te kunnen maken (rechtsgrond Art. 6 lid 1 S. 1 a DSGVO). Als u een service wilt annuleren, worden door u in dit kader verstrekte verstrekte gegevens gewist.

Onze redactiepartner Z24 Media B.V. maakt voor het versturen van nieuwsbrieven gebruik van de nieuwsbriefdienst Apsis. Apsis verwerkt de door gebruikers verstrekte gegevens (stamgegevens, e-mailadressen) ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven namens Z24 Media B.V. ("orderverwerking" in de zin van art. 28 DSGVO). Z24 heeft met Apsis een orderverwerkingscontract gesloten conform art. 28 DSGVO, waardoor Apsis de gegevens alleen verwerkt volgens de instructies van Z24 Media BV.

3. Gebruik persoonsgegevens

Al uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de door u gevraagde diensten te verlenen, uw vragen te beantwoorden en intern statistieken op te stellen (rechtsgrond art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO).

Uitzonderingen gelden alleen voor door u gevraagde diensten, waarbij u toestemming geeft voor het gebruik van uw verdere gegevens (wettelijke basis Art. 6 lid 1 zin 1 onder a DSGVO) alsmede voor het wettelijk doorgeven van uw gegevens aan overheidsinstellingen en autoriteiten (wettelijke basis Art. 6 lid 1 onder c DSGVO).

De met uw toestemming verzamelde en opgeslagen gegevens zullen door ons in het kader van contractuele overeenkomsten voor zover nodig, bijvoorbeeld in het geval van een prijsvraag waar u aan deelneemt (rechtsgrond art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO), aan zakenpartners en sponsors worden doorgegeven.

Uiteraard worden onze zakenpartners en sponsors verzocht de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. Voor we op onze internetpagina's andere bedrijven ruimte bieden voor advertenties, zullen we deze advertenties markeren als reclame.

Ook wanneer u de website verlaat, zullen wij u er duidelijk op wijzen dat u een andere website bezoekt. Als dit nog niet duidelijk in de tekst staat, voegen we de verwijzing "externe link" toe aan de link naar een externe website. Onze website verwijst naar onze pagina's op diverse social media platforms. Wij wijzen u erop dat u door op deze links te klikken onze website verlaat. Daarmee komt u ook buiten het domein waarvoor deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt. Op social media platforms zijn alleen de verklaringen omtrent gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden van de exploitant van het desbetreffende social media platform van toepassing.

In principe wissen wij persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn voor het gebruik van een dienst. Ook wissen wij persoonsgegevens als u de toestemming voor gegevensverwerking intrekt, onder voorbehoud van eventuele wettelijke bewaarverplichtingen.

4. Toestemming

Wij zullen uw toestemming voor het verwerken van gegevens vastleggen. Desgewenst zullen wij u informeren wanneer en hoe u uw toestemming heeft gegeven. Indien u hier niet mee instemt, vragen wij u begrip te tonen voor het feit dat u mogelijk geen gebruik kunt maken van het desbetreffende aanbod.

5. Beveiliging van gegevens

Wij gebruiken uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen opzettelijke manipulatie, verlies of toegang door onbevoegde derden. Deze maatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en technologische ontwikkelingen. We willen er echter op wijzen dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, informatie die u vrijwillig via het internet openbaar maakt, door anderen kan worden gebruikt. Wij kunnen derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten in de gegevensoverdracht of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens door derden.

6. Cookies

Cookies zijn zeer kleine tekstbestanden die worden gebruikt op internetpagina's die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Door de plaatsing van een cookie wordt bepaalde informatie gegenereerd. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden.

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Dit geldt in het bijzonder voor sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan een reguliere sessie kunnen worden gekoppeld. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.

Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

De informatie van cookies dient ertoe om ons aanbod te optimaliseren en u meer comfort te bieden bij het surfen op onze pagina's. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f), van het DSGVO.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze u informeert wanneer een webserver u een cookie wil sturen. U kunt de cookie dan accepteren of weigeren. U kunt uw browser naar wens configureren en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden, of van alle cookies weigeren. Het is mogelijk dat u dan niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Meer informatie hierover vindt u bij de helpfunctie van uw internetbrowser.

7. Het advertentienetwerk van Google

a. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als echter IP-anonimisering op een website wordt geactiveerd, beperkt Google het gebruik van uw IP-adres tot lidstaten van de Europese Unie en landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt dan het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgslagen. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Als gevolg daarvan worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt om de mogelijkheid van rechtstreekse persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

Google Analytics Opt-Out

Als u een gebruiker van onze mobiele apps bent, dan kunt u het meten onder het menupunt "Instellingen" --> "Tracking & Analyse" in de app deactiveren.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij kunnen ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google zich gecommitteerd aan het EU-VS Privacy Shield. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, onder S. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

b.) Google AdSense

(1) Deze website maakt gebruik van de online reclamedienst Google AdSense, waarmee u kunt worden geconfronteerd met reclame aangepast aan uw interesses. Wij zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die van belang kunnen zijn om onze website interessanter voor u te maken. Hiervoor wordt statistische informatie over u verzameld en verwerkt door onze reclamepartners. Deze advertenties zijn te herkennen aan de vermelding "Google advertenties" in de desbetreffende advertentie.

Als u onze website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u op onze website actief bent. Google gebruikt een Web Beacon om een cookie op uw computer te plaatsen. De in de "Logfiles" van deze gegevensbeschermingsverklaring gespecificeerde gegevens worden verzonden. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de opslagtermijn. Uw gegevens worden doorgestuurd naar de VS en daar geëvalueerd.

Als u bent ingelogd met uw Google-account, kunnen uw gegevens daar direct gekoppeld worden. Als u niet aan uw Google-profiel wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden. Het is mogelijk dat deze gegevens worden doorgegeven aan de contractuele partners van Google aan derden en autoriteiten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f, van het DSGVO.

Deze site heeft ook Google AdSense advertenties ten behoeve van derden geactiveerd. Voornoemde gegevens gegevens kunnen aan deze derden worden doorgegeven (zoals vermeld op https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).

U kunt de installatie van Google AdSense-cookies op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware hierop aan te passen, in het bijzonder door het onderdrukken van cookies van derden voorkomt u dat u advertenties van andere aanbieders ontvangt; b) door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties op Google via de link https://adssettings.google.com/authenticated. Deze instelling wordt overigens verwijderd, wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices; deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door het permanent deactiveren van advertentie-instellingen in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van het aanbod van deze website kunt gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens, en om meer te weten te komen over uw rechten en privacy keuzes, gelieve contact op te nemen: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Privacybeleid voor reclame: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads.

Google heeft zich gecommitteerd aan het EU-VS Privacy Shield.

c.) Google Adwords Conversion Tracking

Wij gebruiken het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemateriaal (zogenoemde Google Adwords) op externe websites onze aanbiedingen onder de aandacht te brengen. Aan de hand van de gegevens van reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol reclames zijn. Wij zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die van belang zijn voor u, om onze website interessanter te maken voor u en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten mogelijk te maken.

Reclamemateriaal wordt door Google via zogenaamde "Ad Servers" geleverd. Hiervoor maken wij gebruik van ad server cookies, waarmee bepaalde parameters voor het meten van succes, zoals de zichtbaarheid van advertenties of het aanklikken van advertenties door gebruikers, kunnen worden gemeten. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verlopen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie worden de unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view conversies) en opt-out informatie (dat de gebruiker niet langer wenst te worden benaderd) in de regel opgeslagen als analysemateriaal.

Door middel van de cookies herkent Google uw internetbrowser. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Adwords-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen, is niet verlopen, dan kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar de desbtreffende pagina is doorgestuurd. Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van Adwords-klanten. Wij verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens door middel van bovengenoemde reclames. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke reclames meer of minder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van reclamemateriaal; in het bijzonder kunnen wij gebruikers op basis van deze informatie niet identificeren.

Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed het verdere gebruik van de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom in overeenstemming met onze kennis: door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u een specifiek dele van onze website hebt bezocht of op een advertentie heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de adverterende partij uw IP-adres opslaat.

U kunt deelname aan dit traceringsproces op verschillende manieren voorkomen. a) door uw browsersoftware hierop aan te passen, in het bijzonder door het onderdrukken van cookies van derden voorkomt u dat u advertenties van andere aanbieders ontvangt; b) door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties op Google via de link https://adssettings.google.com/authenticated. Deze instelling wordt overigens verwijderd, wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices; deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door het permanent deactiveren van advertentie-instellingen in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van het aanbod van deze website kunt gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens, en om meer te weten te komen over uw rechten en privacy keuzes, gelieve contact op te nemen:Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Privacybeleid voor reclame: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads.

Google heeft zich gecommitteerd aan het EU-VS Privacy Shield.

d.) Google Remarketing

Naast Adwords Conversion gebruiken we de applicatie Google Remarketing. Dit methode die we graag willen gebruiken om opnieuw in contact met te komen. Met deze toepassing kunt u onze advertenties zien na een bezoek aan onze website wanneer u het internet blijft gebruiken. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en die Google gebruikt om uw gedrag bij het bezoek aan verschillende websites vast te leggen en te evalueren. Zo kan Google uw vorige bezoek aan onze website bepalen. Volgens de verklaringen van Google voegt Google de in het kader van de remarketing verzamelde gegevens niet samen met persoonlijke gegevens die door Google kunnen worden opgeslagen. Volgens Google wordt speciaal voor remarketing een vorm van pseudonimisering toegepast.

e.) DoubleClick van Google

Deze website maakt gebruik de online marketing tool DoubleClick van Google. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties te serveren die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over de campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet.

Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en om te voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om conversies met betrekking tot advertenties te verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke gegevens.

Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom op basis van de bij ons beschikbare kennis: door de integratie van DoubleClick ontvangt Google informatie dat u actief bent op onze site of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat adverteerder uw IP-adres opslaat.

U kunt deelname aan dit traceringsproces op verschillende manieren voorkomen. a) door uw browsersoftware hierop aan te passen, in het bijzonder door het onderdrukken van cookies van derden voorkomt u dat u advertenties van andere aanbieders ontvangt; b) door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties op Google via de link https://adssettings.google.com/authenticated. Deze instelling wordt overigens verwijderd, wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van de op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices; deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; d) door het permanent deactiveren van advertentie-instellingen in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van het aanbod van deze website kunt gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens, en om meer te weten te komen over uw rechten en privacy keuzes, gelieve contact op te nemen: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Privacybeleid voor reclame: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads.

Google heeft zich gecommitteerd aan het EU-VS Privacy Shield.

8. Integratie en gebruik van social media plugins

We gebruiken de volgende social media plugins: Facebook, Google+, Twitter

Wanneer een website wordt bezocht via een social media plugin, staat de inhoud van de plugin ter beschikking van de beheerder van het desbetreffende social media platform. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsprocessen, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden en de opslagtermijnen. De verzonden gegevens zijn (voor zover ons bekend is) de URL van de bezochte pagina en het door u gebruikte IP-adres en/of andere platform-afhankelijke identificatie. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op het betreffende social media platform, kan de beheerder van het desbetreffende platform het bezoek van websites koppelen aan uw gebruikersaccount.

Via plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te interageren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, eerste zin, punt 1, onder f), van het DSGVO.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling door de desbetreffende exploitant van het social media platform en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de exploitant, alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt bij de informatie over gegevensbescherming van de desbetreffende exploitant van het social media platform:

 • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php. Facebook voldeot aan het EU-US-Privacy-Shield.
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google voldoet aan het EU-US-Privacy-Shield
 • Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ; https://twitter.com/de/privacy. Twitter voldoet aan het EU-US-Privacy-Shield.

  9. AdDefend

  In Duitsland maakt finanzen.net gebruik van AdDefend, een dienst van AdDefend GmbH, Borselstrasse 3, 22765 Hamburg, Duitsland, voor het vertonen van reclame. Deze dienst gebruikt cookies om te bepalen of u een website eerder hebt bezocht. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van deze cookies door AdDefend door het instellen van een afmeldingscookie via de volgende link: https://www.addefend.com/de/opt-out/

  10. Adform

  De website maakt gebruik van de "Adform"-service voor online marketingcampagnes. Cookies worden geplaatst bij het bezoeken van een website of bij het bekijken van een advertentie om de bezoeker een advertentie te tonen die overeenstemt met diens interesses.

  Door het instellen van een cookie worden gegevens zoals browsertype, besturingssysteem, interacties met reclame (bijv. klikken of bekijken) en dergelijk verzameld. Adform biedt ook toegang tot de IP-adressen. Reclame die is toegespitst om iemands interesse wordt dan weergegeven op basis van de verzamelde gegevens (bijvoorbeeld via een inschatting van de interesse van de gebruiker op basis van waarschijnlijkheidsanalyses. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

  Via de volgende link kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door Adform: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

  11. Ligatus

  Op onze website maken wij gebruik van de service van Ligatus. Ligatus wordt gebruikt om u advertenties en andere content te tonen die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw online activiteiten. Hiervoor wordt een cookie (zie ook "Cookies") op uw device geplaatst wanneer u websites bezoekt, dat vervolgens wordt herkend wanneer u onze website bezoekt en zo een weergave op basis van uw eerdere activiteiten mogelijk maakt.

  Wij hebben geen invloed op de omvang en de methoden van gegevensverwerking, noch op de mate waarin de gegevens kunnen worden gerelateerd aan individuen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

  Indien u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerking door Ligatus, kunt u dit doen via de volgende link via opt-out: https://www.ligatus.com/de/privacy-policy#cookie_status.

  Meer informatie over het privacybeleid van Ligatus vindt u op: https://www.ligatus.com/nl/privacy-policy

  12. Hotjar

  Hotjar maakt heapmaps op basis van geaggregeerde data die aangeven hoe bezoekers op de website navigeren. Deze gegevens kunnen voor analytische doeleinden worden gebruikt om de website te optimaliseren en bezoekers beter van dienst te zien. Hotjar geeft zelf aan grote waarde te hechten aan gegevensbescherming en privacy. Het bedrijf verkoopt naar eigen zeggen geen gegevens aan derden.

  Indien u bezwaar wilt maken tegen gegevensverwerking door Ligatus, kunt u dit doen via de volgende link via opt-out: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

  Meer informatie over het privacy beleid van Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

  13. SurveyMonkey

  Voor het uitvoeren van online enquêtes werken wij samen met SurveyMonkey Inc., gevestigd aan de One Curiosity Way, te San Mateo, California 94403, in de Verenigde Staten. Sommige gegevens moeten respondenten verplicht worden gevraagd (en door hen gegeven) voor deelname aan de enquête. De verstrekking van andere informatie geschiedt geheel op vrijwillige basis. De gegevens worden verwerkt op servers in de VS. De gegevensbescherming wordt gegarandeerd door de zelfcertificering van SurveyMonkey Inc., vallend onder het EU-U.S.-Privacy Shield. We hebben ook een verwerkingsovereenkomst (Art. 28 DSGVO) met SurveyMonkey om ervoor te zorgen dat de basisgegevensbeschermingsverordening van de EU wordt nageleefd.

  De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking valt onder Artikel 6, lid 1, punt 1, onder sub a van het DSGVO. U kunt als "verantwoordelijke" voor de gegeven contactgegevens uw toestemming altijd intrekken, zonder opgave van redenen.

  We kunnen de diensten van SurveyMonkey ook gebruiken om een wedstrijd uit te schrijven. Hierbij zijn ook bepaalde gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de voor deelneming vereiste informatie is Artikel 6, lid 1, punt 1, onder sub b van het DSGVO. Het verstrekken van nadere gegevens geschiedt op vrijwillige basis (Artikel 6, lid 1, onder sub a van het DSGVO).

  14. Trading Desk

  Met de integratie van de Trading Desk https://tradingdesk.finanzen.net/ , een product van TraderFox GmbH (Obere Wässere 1, 72764 Reutlingen), bieden wij u een real-time platform voor handelaren. Logbestanden (zie "Logbestanden") worden naar TraderFox GmbH verzonden. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 (lid 1, eerste zin, punt 1, onder f), van de AVG.

  Door gebruik te maken van Trading Desk verlaat u het domein van finanzen.nl. Finanzen.nl heeft geen invloed op de aard, omvang en doeleinden van de gegevensverwerking. De verwerking van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van de Trading Desk wordt uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van TraderFox GmbH.Informatie over gegevensverwerking bij TradingFox GmbH vindt u op https://traderfox.de/datenschutz/.

  15. Gegevensoverdracht via contactformulieren

  U kunt uw persoonlijke gegevens op onze website invoeren om contact met ons op te nemen. Alleen uw voornaam, achternaam en e-mailadres zijn verplicht. Het verstrekken van verdere gegevens kan nuttig zijn voor de verwerking van uw verzoek, maar is niet verplicht. Met uw toestemming worden ingevoerde gegevens uitsluitend gebruikt en opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw bericht (art. 6 lid 1 S. 1 a AVG). Gebruik van bovengenoemde gegevens voor andere doeleinden of doorgifte aan derden vindt niet plaats, tenzij u daarmee uitdrukkelijk instemt.

  16. OptinMonster

  Op onze website maken wij gebruik van de dienst OptinMonster van de firma RETYP LLC, 7732 Maywood Crest Dr, West Palm Beach, FL 33412, USA. Wij gebruiken deze tool om gebruik van informatie voor marketingdoeleinden, eenvoudig en op maat te regelen, en om uw aandacht te vestigen op speciale promoties. Het land van waaruit u de website bezoekt, wordt automatisch bepaald aan de hand van uw IP-adres. Optinmonster plaatst ook cookies (zie "Cookies") en web beacons op uw apparaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de AVG. Verder verwerkt Optinmonster de volgende gegevens, afhankelijk van individuele toestemming per geval: naam, e-mailadres, titel, contactgegevens, gebruikersnaam, creditcardgegevens, inloggegevens, betalingsgegevens, functietitel, verantwoordelijkheden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van de AVG.

  17. Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

  18. Intrekking van toestemming en bezwaar tegen gegevensverwerking

  Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde herroepen voor toekomstige situaties.

  Bij het indienen van een bezwaar vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op de manier zouden moeten verwerken waarop wij dat hebben gedaan. In geval van een onderbouwd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u wijzen dwingende redenen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse.

  U kunt uw bezwaar kenbaar maken door gebruikt te maken van de contactgegevens onder het kopje ´Contact´ (16).

  19. Uw rechten

  U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie
 • Recht op correctie of verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht van verzet tegen de verwerking

  U hebt ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

  20. Contact

  finanzen.net GmbH, Gartenstrasse 67, 76135 Karlsruhe, Duitsland
  Tel.: 0721 / 16 17 66-0, e-mail: contact@finanzen.net
  Als u ons per post benadert, graag ter attentie van "Der Datenschutzbeauftragte ".
  Datum: 24.05.2018