EURIBOR

De European Interbank Offered Rate, kortweg Euribor genoemd, is de rente waartegen Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. De vastgestelde looptijden van deze Aangeboden Europese Internbancaire Koers liggen tussen één week en één en twaalf maanden. De Euribor is het belangrijkste referentietarief voor leningen, met name euro-obligaties, maar ook voor bijvoorbeeld hypotheken, leningen, spaarrekeningen en renteswaps. Als u bijvoorbeeld een hypotheek heeft met een Euribor rentetarief, dan betaalt u voor uw hypotheek de 1-maands Euribor rente plus een opslag. Dagelijks melden tot 43 kredietinstellingen, waaronder tien Duitse banken, de aangeboden tarieven, om 11.00 uur Brusselse tijd aan een informatieleverancier. De Euribor wordt dagelijks gepubliceerd. Vraag en aanbod bepalen de hoogte van de Euribor rentetarieven. Ook een aantal externe factoren beïnvloeden de hoogte van de Euribor rente sterk. Dit zijn economische omstandigheden als de groei van de economie en de hoogte van de inflatie, de kredietwaardigheid van banken en het onderlinge vertrouwen.

Over rentes

Rente is de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. Een bekende vorm is de spaarrente of creditrente die consumenten ontvangen of moeten betalen (debetrente) op een rekening bij een bank. De hoogte van de rente wordt voornamelijk bepaald door vraag en aanbod. De hoogte van de rente is daarnaast afhankelijk van vele factoren zoals de leenperiode, de kredietwaardigheid van de lener, het wel of niet aanwezig zijn van een onderpand en de zekerheid daarvan. Ook is het rentetarief één van de financiële instrumenten van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) om de prijsstabiliteit te handhaven en de inflatie te beteugelen of aan te jagen. De rente wordt vaak opgedeeld in de geldmarktrente en de kapitaalmarktrente. Hierbij wordt onder de geldmarktrente de korte rente verstaan en onder de kapitaalmarktrente de lange rente (met een looptijd vanaf 2 jaar). Als maatstaf van de geldmarktrente wordt vaak naar de European Interbank Offered Rate, Euribor, gekeken. De Euribor is de rente waartegen Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. Een andere belangrijke maatstaf is de London Interbank Offered Rate, Libor. Libor is een gemiddeld rentetarief waartegen een groot aantal internationale banken in Londen leningen aan elkaar verstrekken.