RENTE 16-1-2019 17:00:00

De Fed pauzeert, maar wat betekent dat nou voor beleggers?


Fotobron: Pixabay

(finanzen.nl) - Het is goed mogelijk dat de Fed zijn belangrijkste rentetarief (de Federal Funds Rate) aanzienlijke tijd op of dichtbij het huidige niveau houdt. Dat stelt Joachim Fels. Hij is Global Economic Advisor van vermogensbeheerder Pimco. Een 'Fed-pauze' heeft volgens hem vijf gevolgen voor beleggers.

Na een turbulente decembermaand die werd gekenmerkt door volatiele markten en de vierde renteverhoging van de Fed in 2018, waardoor de bovengrens van de streefrente voor de federal funds rate op 2,5 procent werd gezet, lijkt het monetaire beleid van de Verenigde Staten een nieuwe fase in te gaan.

De Fed lijkt aan het einde van de renteverhogingscyclus te zijn aangekomen of dicht bij het einde van de renteverhogingscyclus en de beleidsrente zou nu in de nabije toekomst op of dicht bij het huidige niveau moeten liggen, zo schrijft Joachim Fels van Pimco in een commentaar.

Het nieuwe buzzword

Het nieuwe buzzword van de beleidsmakers van de Fed is volgens de Global Economic Advisor van deze Amerikaanse vermogensbeheerder, 's werelds grootste obligatiebelegger, dat "geduldig". Ze kunnen geduldig ("patient") zijn omdat ze zien hoe de 'data' zich in 2019 ontwikkelen.

Fed-voorzitter Jerome Powell introduceerde het nieuwe buzzword op het panel met zijn twee voorgangers op 4 januari. "De notulen van het Federal Open Market Committee (FOMC) die afgelopen woensdag werden gepubliceerd, bevestigden vervolgens dat "geduldig kunnen zijn" al aan bod kwam in de besprekingen van het comité in december", aldus Fels. "En verschillende andere sprekers van de Fed hebben het woord de afgelopen week ook benadrukt."

Het lijkt er dus op dat de Amerikaanse koepel van centrale banken een voorlopig einde maakt aan het ophogen van de rente als we op Fels afgaan. Wat houdt dit in voor beleggers? Fels voorziet dat de onderstaande vijf gevolgen.

[1] Als de Fed niet langer de rente verhoogt, dan is er meer ruimte voor economische groei

De keerzijde is dat de Fed slechts 250 basispunten aan munitie heeft als er zich een recessie aandient. Tijdens eerdere economische dips was die ruimte twee keer zo groot.

[2] Een gelijkblijvende korte rente betekent een einde aan de 'vervlakking' van de Amerikaanse rentecurve.

Aangezien de Fed de balans verkleint én het aanbod van Amerikaanse staatsobligaties toeneemt door het toegenomen begrotingstekort, zal de rentecurve eerder steiler worden dan vlakker.

[3] Het einde aan de renteverhogingen kan de recente koersstijging van de dollar stoppen.

Het kan de waardevermeerdering van de dollar zelfs keren.

[4] Een rem op de opmars van de dollar is goed nieuws voor aandelen en obligaties in opkomende markten

Al blijft voorzichtigheid geboden gezien de groeivertraging in China.

[5] Een pauze in het Fed-beleid maakt het de Europese Centrale Ban (ECB) en de Bank of Japan (BoJ) nog moeilijker om dit jaar een start te maken met renteverhogingen.

Zo'n stap zou immers leiden tot een stijging van de euro respectievelijk de yen ten opzichte van de dollar. Dat is geen gewenste uitkomst, aangezien de toch al lage inflatie hierdoor verder daalt. Dat betekent wel dat beide centrale banken (ECB en BoJ) vrijwel geen speelruimte hebben zodra de economie in een recessie belandt.

Wat denkt u?

pagehit