RENTE 21-8-2019 14:08:00

'De Federal Reserve zal de tarieven nog vijf keer verlagen vóór april'


Fotobron: Pixabay

(finanzen.nl) - De Fed snoeide in juli het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten met 25 basispunten (een kwart procentpunt). Maar het begeleidende commentaar van Jerome Powell, dat het slechts een (midcyclische) aanpassing tussendoor was, kon beleggers niet erg bekoren.

Ze hadden gehoopt op zinspelingen dat de rente in de nabije toekomst verder naar beneden zou worden gebracht. En dat deed de aandelenmarkten geen goed. Wall Street ging dan ook fors omlaag. Een domper. Powell en zijn collega's beoogden juist om de Amerikaanse economie een zetje te geven. Verdere renteverlagingen werden niet ontkend, maar van voorsorteren wilde (en wil) de topbaas van de Fed niet weten.

Elke keer een snoeibeurt

Ondanks de opmerkingen van Powell geloven de analisten van Danske Bank, onder leiding van Mikael Olai Milhoj, nu dat de Fed zich snel zal bewegen in de richting van snoeiactiviteiten van 25 basispunten bij elk van de volgende vijf vergaderingen waarop beslissingen moeten worden genomen over de rente.

Economische indicatoren buiten de Verenigde Staten zijn zwak, met zwakker dan verwachte Chinese data op het gebied van investeringen in vaste activa, industriële productie en detailhandel, aldus het rapport van de analisten van Danske Bank. Daarnaast wordt gewezen op de krimp van het Duitse bbp in het tweede kwartaal en een zeer deprimerende uitkomst van de ZEW-indicator (die het vertrouwen van grote beleggers in de Duitse economie meet).

"Terwijl de werkelijke Amerikaanse CPI-inflatie de afgelopen maanden positief heeft verrast, zijn de marktconforme inflatieverwachtingen laag en is het moeilijk om redenen te ontdekken waarom de inflatie op korte termijn uit de hand zou moeten lopen", zo wordt eraan toegevoegd."

Plotselinge stevige verlaging is overdreven

De analisten verwachten dat de Fed, ondanks de nogal eens agressieve druk van buitenaf, zich niet vooraf zal hard maken voor een verdere versoepeling van de rente, maar in plaats daarvan zijn huidige ad hoc-aanpak zal handhaven.

Het rapport van de analisten van Danske Bank suggereert dat een plotselinge stevige verlaging van 50 basispunten overdreven is, aangezien forse renteverlagingen in het verleden samenvielen met bestaande recessies en periodes van stijgende werkloosheid.

"De Fed erkent dat de macrovooruitzichten onzekerder zijn geworden, maar ziet de versoepelende cyclus nog steeds als een bijstelling in het midden van de cyclus en niet als reactie op een recessie", aldus de analisten.

Trump weer in het offensief

Naar hun mening heeft de groei in de VS een piek bereikt en zal deze groei waarschijnlijk vertragen, maar een recessie op korte termijn die ziet men (nog) niet ontstaan. Wel suggereren de analisten dat er meer moet gebeuren als de Fed echt zijn zinnen zet op het weer op gang helpen van de economie en de markten. Daarmee bedoelen ze: in elk geval meer versoepeling, of een koers die gericht is op het steviger terugschroeven van de rente.

De consensus op de markten is vooralsnog dat de Fed tijdens zijn vergadering in september nog eens 25 basispunten zal wegsnoeien, en daarna waarschijnlijk nog een keer vóór het einde van het jaar.

De Amerikaanse president Donald Trump vindt in elk geval dat de Fed met een grote renteverlaging moet komen. "De Fed zich moet zich 'proactief" opstellen' bij het stimuleren van de Amerikaanse economie", zo is zijn mening.

Trump stelt dat de Fed al veel eerder had moeten beginnen met het verlagen van de rente. De recente renteverlaging (de eerste dus sinds de financiële crisis) noemt hij een stap die niet ver genoeg gaat. Trump zit al een tijd op ramkoers met de centrale bankiers van Amerika.

Wat denkt u?

pagehit