INFLATIE 28-3-2019 13:46:00

Klaas Knot: 'Gestimuleer van de ECB krijgt inflatie niet omhoog'


Fotobron: © De Nederlandsche Bank

(AFN) - De afgelopen jaren heeft de ECB de rente flink omlaag gebracht en veel geld in de economie gepompt via het massaal opkopen van obligaties. Met dat laatste zijn de beleidsmakers in Frankfurt inmiddels gestopt, maar de belangrijkste rentetarieven blijven dit jaar waarschijnlijk op hun historisch lage niveau.

Eind vorig jaar bewoog de Europese inflatie inderdaad even rond de doelstelling van zo'n 2 procent. Maar gecorrigeerd voor volatiele energie- en voedselprijzen resteert eigenlijk al jaren een zogeheten kerninflatie van 1 procent.

Gedaan wat we konden

Knot denkt, zo blijkt uit het jaarverslag van DNB, dat dit te maken heeft met zaken als internationale specialisatie, concurrentie onder invloed van globalisering en technologische vooruitgang. Die factoren verdwijnen niet als de ECB aan de knoppen draait, vandaar Knots bescheidenere opstelling over wat er met monetair beleid te bereiken valt.

"We hebben cyclisch gezien gedaan wat we konden", aldus Knot, die zelf ook in Frankfurt aan tafel zit. Wat hem betreft mag de inflatiedoelstelling van de centrale bank wel hetzelfde blijven, maar moet de ECB zich niet vastpinnen op het moment dat dit streven wordt bereikt.

Knot wijst erop dat de inflatiedoelstelling van de ECB eigenlijk voor een middellange termijn is bedoeld. Dat is in zijn ogen een veel langere periode dan de twee, drie jaar waarin vaak wordt gedacht.

Een recessie wordt niet voorzien

De economische groei in het eurogebied is de laatste tijd duidelijk weer aan het afzwakken. Maar dat verandert het monetaire standpunt van de DNB-preses niet, al hangt het tempo van de gewenste rentestappen wel af van dit soort omstandigheden. Een recessie wordt niet voorzien, benadrukt Knot.

Een normaler monetair beleid is in zijn ogen ook wenselijk wegens de schadelijke neveneffecten van al het gestimuleer. De lage rente werkt bijvoorbeeld het aangaan van schulden in de hand. DNB zelf heeft vorig jaar opnieuw een half miljard euro opzij moeten leggen in verband met het risico dat de vele door de ECB op zijn balans gezette obligaties van het ECB-opkoopbeleid later met verlies moeten worden verkocht.

Wat denkt u?

pagehit